Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κος Αβραάμ Πανίδης και κος Βασίλειος Καμπάνης αντίστοιχα, μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών σας ενημερώνουν για τα ακόλουθα:

  • Η εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. για την υποβολή των δηλώσεων Ε9 θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το Πάσχα.
  • Η υποχρέωση σύνταξης και υπογραφής του ισολογισμού για όλες τις μορφές των επιχειρήσεων παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης.
 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr