Εκτύπωση

 

Προς τον

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Κο ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κοινοποίηση:

· Υπουργό Οικονομικών Κο ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΑΧΙΝΙΔΗ

· Υφυπουργό Οικονομικών Κο ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ

· Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κο ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

· Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

ΑΘΗΝΑ 05-04-2012

Αρ.Πρωτ. Εξερχομένου 072

ΘΕΜΑ: Παράταση ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9 με 1/1/11 ή χειρόγραφη υποβολή του στις Δ.Ο.Υ.

Αξιότιμε κε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Τις τελευταίες ημέρες είναι κοινά αποδεκτό ότι κάθε προσπάθεια για εύρυθμη ηλεκτρονική υποβολή του Ε9 είναι καταδικασμένη (16 ώρες το 24ωρο).

Δεν εξετάζουμε τους λόγους για τους οποίους, ακόμη και, ηλεκτρονικά υποβληθέντα Ε9 για μεταβολές στις χρήσεις μέχρι και 2009 δεν συμπεριλαμβάνονται στην «εικόνα» που εμφανίζει η σχετική βάση δεδομένων για το «περιουσιόλογιο» των φυσικών προσώπων.

Όμως σας παρακαλούμε και ζητούμε να αποφασίσετε και να ανακοινώσετε άμεσα την δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής στις Δ.Ο.Υ. των λίγων Ε9 που αφορούν μεταβολές εντός του 2010 προκειμένου να μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε πολύτιμο χρόνο για την υλοποίηση των υπολοίπων φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων.

Καθώς τα Ε9 είναι έτοιμα αρκεί και το διάστημα των 10 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης.

Μέχρι σήμερα αφιερώσαμε χρόνο και χρήμα για την υποστήριξη του σχεδιασμού της πλήρους μηχανογράφησης του Υπουργείου σας, αλλά είναι υπερβολή και κατάχρηση δικαιώματος λήψης αποφάσεων, εκ μέρους τόσο των Υπηρεσιακών παραγόντων όσο και της σημερινής Πολιτικής Ηγεσίας να διεκδικούν και την ψυχική μας υγεία.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε να πρυτανεύσει η λογική και οι Άγιες Ημέρες του Πάσχα να μας βρουν ΟΛΟΥΣ υγιείς κοντά στις οικογένειές μας και όχι μπροστά στην οθόνη ενός Η/Υ.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος