Προς τον

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κo ΠΑΝΤΕΛΗ OIKONOMOY

Κοινοποίηση:

  • Υπουργό Οικονομικών κo ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΑΧΙΝΙΔΗ
  • Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κο ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ
  • Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
  • Γενικό Διευθυντή Γ.Γ.Π.Σ. κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
  • Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
  • Ε.Σ.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: « Ανάγκη καθορισμού νέων καταληκτικών ημερομηνιών για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων με βιβλία Β΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ. »

Αρ. πρωτοκ. Εξερχομένου 073

Αθήνα, 25 Απριλίου 2012

Αξιότιμε Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Ως οι χρήστες των εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ. και οι έχοντες την ευθύνη υλοποίησης των υποχρεώσεων των φορολογούμενων προς το Υπουργείο είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι παρά την υπέρβαση ωραρίου από την πλευρά μας είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούμε εύρρυθμα από την ΠΟΛΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ (ουσιαστικά την εβδομάδα του Θωμά) δοθείσα προς χρήση – και με πολλές μικροεκκρεμότητες - εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων Ε5 για τα Νομικά Πρόσωπα (του άρθρου 2 παρ. 4 Κ.Φ.Ε. δηλ. Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) με βιβλία Β΄και του άρθρου 101 παρ. 2 Κ.Φ.Ε. (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) παρά το ότι η καταληκτική προθεσμία έχει καθορισθεί στις 30/4.

Με τις χαμένες ανθρωποώρες, παρά την αξιέπαινη προσπάθεια όλου του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Γ.Π.Σ., είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί εντός των σημερινών προθεσμιών όλες οι προβλεπόμενες υποβολές που έχουν καταληκτική ημερομηνία μέχρι 30/4.

Καθώς εκτός από τις δηλώσεις των ανωτέρω Νομικών Προσώπων, τρέχουν οι προθεσμίες:

· Για υποβολή περιοδικών ΦΠΑ για επιχειρήσεις με Βιβλία Β΄(1ο τριμ.)

· Για υποβολή περιοδικών ΦΠΑ για επιχειρήσεις με Βιβλία Γ΄(Μάρτιος)

· Υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012

· Υποβολής οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

· Υποβολής από τις επιχειρήσεις των στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2011(χρήση 2010)

· Υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011)

και η πρόθεση του Κλάδου είναι η ηλεκτρονική υποβολή ΟΛΩΝ των δηλώσεων μέσω του Taxis σας μεταφέρουμε το εύλογο αίτημα των Μελών μας αλλά και ολόκληρου του Κλάδου που θεωρεί την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ως εκφραστή της αγωνίας και των προβληματισμών τους για :

1.- παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων των Νομικών Προσώπων (του άρθρου 2 παρ. 4 Κ.Φ.Ε. δηλ. Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) με βιβλία Β΄και του άρθρου 101 παρ. 2 Κ.Φ.Ε. μέχρι και την 21η Μαϊου 2012.

2.- παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Νομικών Προσώπων του άρθρου 101 παρ. 1 Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) μέχρι και την 31η Μαϊου 2012 ( και για τις Α.Ε. ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

3.- παράταση για τις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) Ν.Π. έτους 2011 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2012 (ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

4.- παράταση των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2012.

5.- η υποβολή μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης της χρήσης 2010 να παραταθεί μέχρι 30/6/2012

Επίσης θεωρούμε αναγκαίο να ορισθούν οι εξής νές καταληκτικές ημερομηνίες για τις επόμενες υποβολές

6.- η εφαρμογή για την υποβολή Ε9 μέχρι και την 1/1/2011 να παραμείνει ανοικτή μέχρι 31/5/2012

7.- η υποβολή της οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών στις 31/5/2012

8.- η υποβολή των στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2011(χρήση 2010) να παραταθεί μέχρι 30/06/2012

9.- η υποβολής των σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) να παραταθεί μέχρι 30/6/12

 

            Ζητούμε λοιπόν να κάνετε ότι είναι δυνατόν στα πλαίσια των Δημοσιονομικών αναγκών λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο Κλάδος μας παρά το ότι έχει πληγεί από την ύφεση και τον περιορισμό της ταμειακής ρευστότητας των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την μείωση της φοροδιαφυγής και της δημιουργίας φορολογικής συνείδησης αλλά και την στήριξη των Επιχειρήσεων με την παροχή βασικών οικονομικών συμβουλών.
            Αν δεν έχουμε τον αναγκαίο χρόνο για να ασκήσουμε ορθά το Λειτούργημά μας το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο του στόχου (για έξοδο από την ύφεση και την αύξηση των Δημοσίων εσόδων) όχι μόνον βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα καθώς θα οδηγήσουν την Ελληνική Οικονομία σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.