Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σύμφωνα με πληροφορίες σας ενημερώνουμε ότι θα δοθούν οι εξής παρατάσεις:


  • Εκκαθαριστικές Φ.Π.Α. βιβλίων Β΄& Γ’ κατηγορίας, θα παραταθούν μέχρι και 25-5-2012.
  • Φ.Α.Π. Νομικών Προσώπων θα παραταθεί μέχρι και τις 31-5-2012.

Αναμένεται Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr