Εκτύπωση

 

 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κo ΠΑΝΤΕΛΗ OIKONOMOY

Κοινοποίηση:

ΘΕΜΑ: « Επανάληψη αιτήματος για παράταση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ.) καθώς και η υποβολή των εκκαθαριστικών Φ.Π.Α. Β΄και Γ΄ κατηγορίας»

Αρ. πρωτοκ. Εξερχομένου 075

Αθήνα, 23 Μαΐου 2012

Αξιότιμε Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Σε συνέχεια της επιστολής μας με αρ. πρωτοκ. Εξερχομένου 074/15-5-2012 και των αποφάσεων σας, λήγει στις 25/5/2012 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ.) καθώς και η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε.

Λόγω υπερβολικού φόρτου του συστήματος TAXISNET και την συνεχιζόμενη αδυναμία αποστολής που παρατηρείται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την ολοκλήρωση της αποστολής του συνόλου των δηλώσεων μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία, αιτούμεθα να καθοριστεί η 31/5/2012 ως νέα καταληκτική ημερομηνία.

Επανερχόμαστε και στο αίτημα μας και παρακαλούμε πολύ να δοθούν ανάλογες, εύλογες παρατάσεις για τις κάτωθι ηλεκτρονικές υποβολές που λήγουν εντός των ημερών:

· Εκκαθαριστικές Φ.Π.Α. Β΄& Γ΄κατηγορίας μέχρι τις 31/5/2012.

Ευελπιστούμε ότι θα ανακοινωθεί ΕΓΚΑΙΡΑ η ικανοποίηση του αιτήματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος