Προς τον

Υπουργό Οικονομικών κo ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΝΙΑ

Κοινοποίηση:

  • Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κο ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ
  • Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
  • Γενικό Διευθυντή Γ.Γ.Π.Σ. κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
  • Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
  • Ε.Σ.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: «αίτημα για παράταση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για των Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λ.π. και Φόρου Ακίνητης Περιουσίας»

Αρ. πρωτοκ. Εξερχομένου 076

Αθήνα, 30 Μαΐου 2012

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Στις 31/5/2012 λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Ε.Π.Ε. , Α.Ε. κ.λ.π. καθώς και η υποβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων(υποβολή στις Δ.Ο.Υ.)

Λόγω υπερβολικού φόρτου του συστήματος TAXISNET και την συνεχιζόμενη αδυναμία αποστολής που παρατηρείται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την ολοκλήρωση της αποστολής του συνόλου των δηλώσεων, μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία, παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση τουλάχιστον μέχρι 11/6/2012 ή δυνατόν για το σύνολο των δηλώσεων (με κέρδη ή ζημίες).

Ευελπιστούμε ότι θα ανακοινωθεί ΕΓΚΑΙΡΑ η ικανοποίηση του αιτήματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr