Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Οικονομικών σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα τους που προκύπτουν στην Ελλάδα και υποχρεούνταν να τα υποβάλλουν μαζί με την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2012(χρήση 2011), θα μπορούνε με εγκύκλιο που θα εκδοθεί στο άμεσο μέλλον, θα μπορούν να τα υποβάλλουν έως 31-12-2012.

Κατόπιν αυτού μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις φυσικών προσώπων κατοίκων εξωτερικού κανονικά στις ημερομηνίες που προβλέπονται χωρίς τα δικαιολογητικά που ορίζει η ΠΟΛ 1145/31-05-2012.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.