Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 29/06/2012

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

2) ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

κ. Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

3) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.

4) TAXISNET

5) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

6) Ο.Ε.Ε. – Π.Τ.Κ.Μ.

7) Ε.Ε.Θ.

8) Β.Ε.Θ.

9) Ε.Β.Ε.Θ.

10) Ο.Ε.Ε.Θ.

11) Ο.Β.Σ.Θ.

12) Ε.Σ.Θ.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Παρακαλούμε πολύ όπως δοθεί παράταση για την υποβολή των δηλώσεων Φ.Ε. συνταξιούχων, που υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ., λόγω πλήθους αντικειμενικών δυσκολιών, οι οποίες δεν επιτρέπουν την εμπρόθεσμη υποβολή τους έως τις 02/07/2012.

Ευελπιστούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός μας και την έγκαιρα ανακοίνωσή του.

Μετά τιμής

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Δ. ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ