ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΟΑΕΔ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ-21/6/2012 (έγγραφο σε μορφή pdf)

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Κουταρέλια 57β, Βόλος τηλ. 24210-22838, e-mail:efeem@otenet.gr

 

ΒΟΛΟΣ  28 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 771

 

Προς τον

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υπ’ όψιν κ. Κικίλια Ηλία

 

 

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

 

Ευρισκόμαστε στην ανάγκη να σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή, για να ζητήσουμε διευκρινίσεις, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα και μη προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας, αλλά και διατήρησης Θέσεων Εργασίας με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, (Ειδικό διετές, ειδικό τετραετές, διατήρησης 10.000 θέσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, διατήρησης 400.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση 200.000 θέσεων κλπ).

Ως λογιστές φοροτεχνικοί, έχουμε μεγάλη ευθύνη έναντι των πελατών μας, για την σωστή εφαρμογή των ανωτέρω προγραμμάτων και μας είναι απαραίτητες οι σχετικές αναλυτικές, κατανοητές και επαρκείς  οδηγίες από μέρους του Οργανισμού, τις οποίες δυστυχώς δεν έχουμε.

Συγκεκριμένα επιθυμούμε τις εξής διευκρινίσεις:

1) Επιχειρήσεις ενταγμένες στα ανωτέρω προγράμματα, μπορούν να προβούν σε μειώσεις αμοιβών, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμό 6/28-2-2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου;

2) Επιχειρήσεις ενταγμένες στα ανωτέρω προγράμματα, μπορούν να αλλάξουν ειδικότητα σε εργαζόμενο, που είναι επιδοτούμενος ή δεσμευόμενος; Πχ εργαζόμενος  προσλήφθηκε ως αρτεργάτης και η επιχείρηση δεν  χρειάζεται πλέον  αρτεργάτη, χρειάζεται όμως ανειδίκευτο, με σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου μπορεί να αλλάξει η ειδικότητα και ο μισθός;

3) Επιχειρήσεις ενταγμένες στα ανωτέρω προγράμματα, που εφάρμοζαν χωρίς να είναι υποχρεωμένες μία κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ,  (επειδή δεν ανήκαν σε μία από τις συμβαλλόμενες  συνδικαλιστικές οργανώσεις και η σύμβαση δεν είχε κηρυχτεί υποχρεωτική)  μπορούν με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, να υπογράψουν νέες ατομικές συμβάσεις εργασίας, με μειωμένες αποδοχές;

4) Τι ακριβώς περιλαμβάνει η έννοια του καθεστώτος απασχόλησης, που αναφέρεται στις υπουργικές αποφάσεις των ανωτέρω προγραμμάτων και που πρέπει να παραμένει αμετάβλητο, σε όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων;  Δηλαδή περιλαμβάνει την πλήρη ή μερική απασχόληση ή και τα υπόλοιπα στοιχεία μιας σύμβασης απασχόλησης, όπως  ύψος αποδοχών, ωράριο κλπ

Όπως διαπιστώνεται,  επιθυμούμε να  μας διευκρινίσετε αν η  εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, που είναι σε κάθε περίπτωση σύννομες με την εργατική νομοθεσία, έρχεται σε αντίθεση με τους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων.

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Μπουρμπούλιας                                                        Δημήτριος Παππάς

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.