ΑΘΗΝΑ, 17/09/2012

Αρ.πρωτ.903

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ της ΕΛΛΑΔΑΣ

Προς την Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε.

Κοινοποίηση: Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Κύριοι Συνάδελφοι,

Για μία ακόμη φορά απουσιάζετε από το οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας και συγκεκριμένα από τη συγκρότηση του Γ.Ε.ΜΗ. στα επιμέρους επιμελητήρια. Όπως θα γνωρίζετε, υπόχρεος για την υλοποίηση του έργου αυτού ορίσθηκε εμμέσως πλην σαφώς ο Λογιστής–Φοροτεχνικός της κάθε επιχείρησης, χωρίς να προβλέπεται ουδεμία ελάχιστη αμοιβή για την εργασία του αυτή.

Η ανάθεση του ως άνω έργου είναι το φυσικό επακόλουθο της έγκαιρης και έγκυρης ανταπόκρισης του κλάδου των Λ–Φ σε όλες τις απαιτήσεις της Διοίκησης την τελευταία δεκαετία και μάλιστα άνευ αμοιβής.

Η άμισθη όμως προσφορά εργασίας από τους Λ-Φ έχει λάβει πλέον τέλος δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε διότι θεωρούν το Λογιστή–Φοροτεχνικό τον «τελευταίο τροχό της αμάξης», αρνούνται την καταβολή αμοιβής στους συναδέλφους.

Επί πλέον τους τελευταίους μήνες στο Ο.Ε.Ε. γίνονται διαβουλεύσεις για την «Πιστοποίηση» των Λ–Φ. Η πιστοποίηση αυτή αφορά μόνο οικονομικές υποχρεώσεις των μελών προς το Ο.Ε.Ε. ή εξ αυτής απορρέουν απαιτήσεις & δικαιώματα;

Εάν ναι, τότε θα πρέπει κύριοι Συνάδελφοι να κινηθείτε άμεσα, προς την Πολιτεία και να εξασφαλίσετε ελάχιστες αμοιβές (ουσιαστική πιστοποίηση) για την υλοποίηση του έργου Γ.Ε.ΜΗ., όπως ανάλογα ενήργησε το Τ.Ε.Ε. εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των μελών του, ή να απαλλάξετε τον κλάδο από την υποχρέωση αυτή.

Σε περίπτωση απαλλαγής του κλάδου από την υποχρέωση αυτή, τα επιμέρους Επιμελητήρια θα μπορέσουν να συγκροτήσουν το Γ.Ε.ΜΗ. υλοποιώντας επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, δίνοντας δουλειά σε χιλιάδες ανέργους.

Ευελπιστούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.

Μετά τιμής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Δ. ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.