(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Προς τον:

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Κοινοποίηση:

  • ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Θ. ΣΚΟΡΔΑ
  • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ κ. ΣΤ. ΚΟΜΝΗΝΟ
  • Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β’ – κα Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
  • Υφυπουργό Οικονομικών κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
  • Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
  • Ο.Ε.Ε.
  • Ε.Σ.Ε.Ε.
  • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
  • Σ.Ε.Β.

Αρ. Πρωτοκ. Εξερχόμενου: 080

Αθήνα: 20 Σεπτεμβρίου 2012

Θέμα : Ανάγκη αλλαγής του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου ενημέρωσης του Γ.Ε.ΜΗ. με νέα Υπουργική Απόφαση

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή μας σας μεταφέρουμε τον προβληματισμό του Κλάδου μας για την διαδικασία που επιλέχθηκε, από την προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου σας, προκειμένου να ενημερωθεί το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η δημιουργία του οποίου θεσπίσθηκε με τον Ν.3419/2005 ο οποίος τροποποιήθηκε με τους Νόμους 3853/10 , 4013/11 , 4038/12 , 4072/12.

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.3419/2005 είστε αρμόδιος για να καθορίσετε τον τρόπο, την διαδικασία και τον χρόνο μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ. των στοιχείων που προβλέπει ο νόμος όπως σήμερα ισχύει.

Με την «βασική» Υ.Α. Κ1-941/27-4-12 καθορίσθηκαν, από τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σ.Ξυνίδη ο τρόπος, η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ενώ άλλες έντεκα (11) Υ.Α. εκδόθηκαν για την εφαρμογή του Νόμου.

Οι συντάκτες της απόφασης απέφυγαν να σκεφτούν ότι τα έγγραφα που χρειάζονται υπάρχουν ήδη:

Ø στην Γ.Γ.Π.Σ. (σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων),

Ø στο Εθνικό Τυπογραφείο (σε ηλεκτρονική μορφή τα ΦΕΚ),

Ø στις Δ.Ο.Υ. (έντυπα),

Ø στις Δνσεις Εμπορίου (έντυπα),

Ø στα Πρωτοδικεία (έντυπα)

Ø στο Ι.Κ.Α. (σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων),

Ø αλλά και στα ίδια τα Επιμελητήρια

με υψηλό κόστος που κάλυψαν ήδη οι επιχειρήσεις, ενώ αρχικά απέρριψαν την δυνατότητα υποβολής των εγγράφων σε μορφή .pdf ή .jpeg (και μόνον εκ των υστέρων πρόσθεσαν στις «απαντήσεις» την σχετική διευκρίνηση – αλλαγή της εγκυκλίου με απάντηση - για δυνατότητα υποβολής με μορφή .pdf ή jpeg με το όριο των 5ΜΒ όμως ήδη κάποιες εταιρίες είχαν πληρώσει 100άδες € για να γίνουν τα παλιά καταστατικά σε word) που διασφαλίζει και το αδιάβλητο του περιεχομένου επιλέγοντας την μορφή .doc (δηλαδή σε word) χωρίς πουθενά να εξηγούν στους επιχειρηματίες την αναγκαιότητα μιας τέτοιας απόφασης.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Και ο Κλάδος μας επικρότησε τότε την απόφαση δημιουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. καθώς θα βοηθήσει στην άντληση πληροφόρησης για την τόσο αναγκαία ανάπτυξη.

Όμως αντί να ανατεθεί στον φορέα διαχείρισης, που είναι τα Επιμελητήρια και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, το καθήκον της αυτεπάγγελτης ενημέρωσής του διατρέχοντας σε όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων και στην συνέχεια οι επιχειρήσεις να προβούν (στην ηλεκτρονική βάση και χωρίς χρονικό περιορισμό) σε διορθώσεις και προσθήκες, οι υπάλληλοι του Υπουργείου επέλεξαν την μεταφορά του κόστους στις επιχειρήσεις, επιλέγοντας πάλι την ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ μη αρκούμενοι σε ηλεκτρονικά αρχεία, και δημιουργώντας πρόσθετους πόρους για τα Επιμελητήρια και την Κ.Ε.Ε. (κατανομή του τέλους καταχώρησης 20% και 80% αντίστοιχα).

 

Το δικαίωμα χρήσης των ίδιων κωδικών πρόσβασης με αυτούς στο Taxis ανήκει στις επιχειρήσεις και ΟΧΙ στον Κλάδο μας, όπως θέλουν να το «μεταφράσουν» κάποιοι επιχειρηματίες ή κάποια Επιμελητήρια.

Επιπλέον σε κάθε ευκαιρία τονίζουμε ότι η ενημέρωση του Γ.Ε.ΜΗ. με τα νομιμοποιητικά στοιχεία και έγγραφα των Εταιριών και των Φυσικών Προσώπων είναι εκτός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μας ως Λογιστές – Φοροτεχνικοί.

Δεν είμαστε αρμόδιοι και υπεύθυνοι διεκπεραίωσης της κάθε υποχρέωσης που μεταφέρουν (από το Δημόσιο) τα Υπουργεία στον Επιχειρηματικό κόσμο.

Όμως γνωρίζουμε ότι κάποιοι (ή όλοι οι) Συνάδελφοι έχουν τις γνώσεις και την αναγκαία εμπειρία και ίσως διαθέτουν λίγο ή περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν και με αυτή την υποχρέωση των επιχειρήσεων αλλά με μια πρόσθετη, δίκαιη, αμοιβή ανάλογα με τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε επιχείρηση καθώς και τα Επιμελητήρια έχουν ήδη κοστολογήσει το κόστος (παράβολο 10 €) για κάθε έγγραφο που απαιτεί ο νόμος να καταχωρηθεί.

Σίγουρα δεν έχει εξετασθεί από τους προκατόχους σας (αν και θα έπρεπε) η δυνατότητα ενίσχυσης των Επιμελητηρίων με επιδοτούμενο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων (π.χ. Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών) για την διεκπεραίωση του όγκου της εργασίας και επιλέχθηκε η εύκολη λύση «το κάνουμε ευθύνη των επιχειρήσεων» (και μάλιστα με υψηλά πρόστιμα για την περίοδο ύφεσης που διανύουμε) και αυτές ας την «φορτώσουν» στους συνεργάτες τους.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Δεν σας προτείνουμε απλά μια παράταση αλλά ζητούμε στο εύλογο χρονικό διάστημα της αναστολής υποβολών να επανεξετάσετε σε ορθολογική βάση και σύμφωνα με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα τον τρόπο, την διαδικασία και τον χρόνο μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ. των στοιχείων που προβλέπει ο νόμος.

Ζητούμε να αξιοποιηθούν ορθά οι ήδη υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να μεταφερθεί το όποιο κόστος από τις επιχειρήσεις στα Επιμελητήρια.

Επισημαίνουμε (κάτι που είναι γνωστό σε όλους και φυσιολογικά σχολιάζεται εκτενώς από τους επιχειρηματίες) ότι τα Επιμελητήρια ήδη εισπράττουν (υποχρεωτικά πληρωτέες) ετήσιες (υψηλές για εταιρίες) συνδρομές για να καλύπτουν το διοικητικό τους κόστος (προσωπικό) χωρίς, πολλά εξ αυτών, να προσφέρουν κάποιο άλλο ανταποδοτικό όφελος – μέχρι σήμερα - για τα εγγεγραμμένα (υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις) Μέλη τους.

Ο Κλάδος μας έχει τα ίδια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις σε περίοδο ύφεσης και δεν μπορεί να αναλάβει το κόστος (χρηματοδοτώντας μια ακόμη δωρεάν παροχή υπηρεσίας) καμίας άλλης υποχρέωσης των πελατών του.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.