ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ιουλιανού 42 – 46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34

Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446

Email: pofee@otenet.gr Ιστοσελίδα: www.pofee.gr

ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑ Τ. 545/4787/94

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος και ο Α΄ Αντιπρόεδρος  της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. υλοποίησαν τις εξής επισκέψεις στις 20/9/2012 για να μεταφέρουν στους υπηρεσιακούς παράγοντες θέματα που απασχολούν τον Κλάδο :

Α) Στο Υπουργείο Οικονομικών και συζήτησαν για την Πιστοποίηση των Λογιστών – Φοροτεχνικών και τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων για το Ο.Ε. 2013 εν όψει και του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Β) Την Δνση Φ.Π.Α. για να ενημερωθούν για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στον τρόπο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων

Γ) Την Δνση Κ.Β.Σ. και συζήτησαν για την υλοποίηση της κατάργησης του και ζήτησαν η Ομοσπονδία μας να έχει την δυνατότητα να καταθέσει τις προτάσεις της καθώς συμμετείχε και στην Επιτροπή για την κατάργησή του. Επίσης έγινε ουσιαστική συζήτηση και για τις υφιστάμενες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής καταστάσεων που ορίζει ο υφιστάμενος Κ.Β.Σ. .

Δ) Επίσης επισκέφθηκαν, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου κ. Στ. Κομνηνό  και συζήτησαν μαζί του τα προβλήματα που δημιουργούνται από την σύσταση και ενημέρωση του Γ.Ε.ΜΗ. . Συζητήθηκαν το πότε θα υποβληθούν υποχρεωτικά τα στοιχεία για τις ατομικές επιχειρήσεις, το αίτημά μας για τροποποιήσεις χωρίς πρόστιμα, τα προβλήματα με την αναγκαία επικύρωση καταστατικών, την μη ύπαρξη δημοσιευμένων Ισολογισμών των Ε.Π.Ε. αλλά και η αναγκαία αλλαγή των καταληκτικών ημερομηνιών. Επίσης του απευθείναμε, και αποδέχθηκε, πρόσκληση για να παρευρεθεί στην  Ολομέλεια των Προέδρων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. την 28η Σεπτεμβρίου προκειμένου να ενημερώσει τους Προέδρους των Ενώσεων Μελών και Μη Μελών, ακόμη για τις σχεδιαζόμενες λύσεις των προβλημάτων που δημιουργούνται στην πράξη για την ενημέρωση του Γ.Ε.ΜΗ. από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

 

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr