Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από επικοινωνία με την Γ.Γ.Π.Σ. σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή του:

Ε9 του έτους 2010(χρήση 2009) κλείνει σήμερα 28-11-2012,

Ε9 του έτους 2011(χρήση 2010) θα κλείσει στις 15-12-2012

Ε9 του έτους 2012(χρήση 2011) θα κλείσει στις 31-12-2012

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr