Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες η υποβολή πληροφοριακών πινάκων για την χρήση 2011 (ΠΟΛ.1195/12-10-12) , παρατείνεται έως και τις 20-01-2013.

Αναμένεται Δ.Τ. από το Υπουργείο.

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr