ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ Α.Φ.Μ. ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Ο φοροτεχνικός της Ομοσπονδίας κ. Νίκος Αυλωνίτης μας πληροφορεί ότι αναμένεται να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση με σχετικές διευκρινήσεις και παράταση της ημερομηνίας υποβολής αρχείων της ΠΟΛ 1195/22-10-2012 στην Γ.Γ.Π.Σ.

Περαιτέρω για τις εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) οι οποίες έχουν λάβει κλειδάριθμο θα πρέπει στην εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr): εξουσιοδοτήσεις όπου υπάρχει: ο Λογαριασμός μου έχει προστεθεί η εξουσιοδότηση “Διαχείριση Υποβολών ΠΟΛ 1077” επιλέγουμε: Νέα και εξουσιοδοτούμε τον Λογιστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό της εταιρείας . Μετά από αυτό ο Λογιστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας πρέπει να κάνει αποδοχή της εξουσιοδότησης για την περαιτέρω απρόσκοπτη διαδικασία υποβολής των αρχείων.

Επί πλέον επισυνάπτεται ειδικό έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης με στοιχεία μαθητή, διδάκτρων, ονοματεπώνυμο υπόχρεου καταβολής διδάκτρων και Α.Φ.Μ. υπόχρεου με τις σχετικές παρατηρήσεις για τον έλεγχο των προσυμπληρωμένων στοιχείων και τη συμπλήρωση των υπολοίπων με αναφορά της υποχρέωσης για την υποβολή αρχείων που μας επέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών.

Μετά τη λήψη της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον κηδεμόνα του μαθητή θα πρέπει να κάνουμε έλεγχο της εγκυρότητας του Α.Φ.Μ. (για την αποφυγή λανθασμένου) έτσι ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα την τελευταία στιγμή στην υποβολή των αρχείων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ Α.Φ.Μ.

§ Πληκτρολογούμε: www.gsis.gr

§ Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις / Επιτηδευματίες

§ Εγκυρότητα Φορολογικών στοιχείων

Επιλέγουμε: Ελέγξτε την εγκυρότητα ενός Α.Φ.Μ.

§ Πληκτρολογούμε το Α.Φ.Μ. και πατάμε: Έλεγχος

ΑΘΗΝΑ, 18-12-2012

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο.Ε.Φ.Ε.

ΝΙΚΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

 

Αθήνα, 18/12/2012

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Το Υπουργείο Οικονομικών μας υποχρεώνει να υποβάλλουμε καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα δίδακτρα που καταβάλλονται στο φροντιστήριό μας.

Παρακαλούμε πολύ να ελέγξετε τα προσυμπληρωμένα στοιχεία της ακόλουθης φόρμας, να συμπληρώσετε αυτά που λείπουν και να την υπογράψετε. Απαραίτητα θα πρέπει να συμπληρωθεί με μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ το Α.Φ.Μ. του υπόχρεου καταβολής διδάκτρων. Επίσης να μας επιστραφεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να ανταποκριθούμε εγκαίρως στην υποχρέωση υποβολής των σχετικών αρχείων.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση

Για το φροντιστήριο

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ

 

ΧΡΗΣΗ 01/01 - 31/12/2011 ή ΧΡΗΣΗ 01/01 - 31/12/2012

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ

( ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ )

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ

( ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

( ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ )

ΜΗΝΙΑΙΑ ή ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 01/01 - 31/05 ( ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ )

( ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΦΟΙΤΗΣΕ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ) (π.χ. 200,00 €/μήνα ή 1.800,00 €/ετησίως)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ )

( ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΦΟΙΤΗΣΕ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ) (π.χ. 300,00 €)

ΜΗΝΙΑΙΑ ή ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 01/09 - 31/12 ( ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ )

( ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΦΟΙΤΗΣΕ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ) (π.χ. 200,00 €/μήνα ή 1.800,00 €/ετησίως)

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΕΠΙΘΕΤΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Α.Φ.Μ. ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΕΩΣ ……../…….. ΠΟΣΟΝ

( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΦΕΙΛΕΣ )

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr