ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42 - 46 - ΑΘΗΝΑ 104 34

ΤΗΛ: 210 8253445 - FAX: 210 8253446 * Ε - Μail: pofee@otenet.gr

ΑΠ.ΑΝΑΓ. ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ.ΚΑΤ. 545/4787/94

 

 

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσο αφορά τις ημερομηνίες υποβολής του ειδικού σημειώματος αυτοελέγχου Φ.Π.Α., σας γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί και βρίσκεται σε ισχύ η ΠΟΛ 1136/31,05,2012 με την οποία ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του παραπάνω σημειώματος 5 ημέρες από την τελευταία λήξη της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Αναμένεται σχετική απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr