ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42 - 46 - ΑΘΗΝΑ 104 34

ΤΗΛ: 210 8253445 - FAX: 210 8253446 * Ε - Μail: pofee@otenet.gr

ΑΠ.ΑΝΑΓ. ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ.ΚΑΤ. 545/4787/94

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε έχει στείλει έγγραφο αίτημα από 18/11/2013 και προσπαθεί ώστε η καταληκτική ημερομηνία των συγκεντρωτικών καταστάσεων που είναι 28/11/2013, να ισχύσει για όλα τα ΑΦΜ.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Ι. Αβραάμ Καμπάνης Βασίλειος

 

 

Αίτημα Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για συγκεντρωτικές-18/11/2013

 

 


 

 


 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr