Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2008

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  της Π.Ο.Φ.Ε.Ε στο Εθνικό Συμβούλιο Φοροδιαφυγής.

 

Τακτικό Μέλος:     Πανίδης Αβραάμ

 

Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι μέγα εθνικό ζήτημα, και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, καθώς τα μέτρα για την πάταξη της μάστιγας της εθνικής οικονομίας έχουν ανάγκη την πολιτική συναίνεση, γιατί υποσκάπτει το έργο κάθε κυβέρνησης.

Βασική μέριμνα της κάθε κυβέρνησης για να διορθωθεί η κατάσταση του φαινόμενου της φοροδιαφυγής πρέπει να είναι η δημιουργία φορολογικής συνείδησης των φορολογουμένων.

Πιστεύουμε ότι αν η κάθε κυβέρνηση πρώτη αυτή  δείξει δείγματα σωστής και ορθολογικής διαχείρισης των εσόδων του κράτους , τότε θα έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα προς το όραμα που είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής.

 

Τι πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην πάταξη της φοροδιαφυγής:

  • Πάγια θέση μας από πολλά έτη είναι ότι το καλύτερο φάρμακο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι η καθιέρωση τόσο μαθήματος φορολογικής συνείδησης στα δημοτικά σχολεία - ώστε να μάθουν τα παιδιά για την ανταποδοτικότητα των φόρων - όσο και οι διαφημιστικές εκστρατείες της κυβέρνησης για να αγγίξουν τους μεγαλύτερους πολίτες. Όλα είναι θέμα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης.
  • Η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού και ασφαλιστικού τοπίου με απλούς και ξεκάθαρους κανόνες και αντικειμενικούς τρόπους ελέγχου, με πενταετή ορίζοντα ισχύος αρχικά και αύξηση της χρονικής σταθερότητας του στο μέλλον.
  • Η κατάργηση και απλοποίηση της φορολογικής «ΒΑΒΕΛ» σε επίπεδο πολυνομίας. Καθιέρωση μίας και μοναδικής ερμηνευτικής εγκυκλίου για οποιοδήποτε φορολογικό νομοθέτημα. Πρέπει να πάψει επιτέλους το Υ.ΠΟΙ.Κ.Ο. να είναι μια βιομηχανία παραγωγής, συχνά, αλληλοαναιρούμενων εγκυκλίων .
  • Πάταξη της Φοροδιαφυγής χωρίς την οριοθέτηση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού δεν νοείται. Μέσα από την κατάργηση των περιβόητων ορίων του άρθρου 38 παρ.2 του Ν.2873/00 , των αναγκαίων τροποποιήσεων του Ν. 2515/97 και του Π.Δ 340/98 , και την εξάλειψη της παραοικονομίας στο χώρο από πάρεργα απασχολούμενους αλλά και η ισχυροποίηση του επαγγέλματος μας (βλέπε μηχανικοί κλπ) με υποχρεωτικές κατώτατες αμοιβές θα επιφέρουν πολλά δημοσιονομικά οφέλη στο θέμα που μας απασχολεί και λέγεται φοροδιαφυγή.
  • Ο επαναπροσδιορισμός και η αποσαφήνιση των διατάξεων που αναφέρονται στα πλαστά-εικονικά στοιχεία που αφορούν τους λήπτες με στόχο της δικαιότερη λειτουργία των ποινών καθώς η «αγορά» δεν μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά την «εικονικότητα» του λήπτη. Αν το ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. διαθέτει στοιχεία που καθιστούν «ύποπτα» φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις πρέπει να δίνονται στην δημοσιότητα μέσω της Ιστοσελίδας του για να προστατεύονται οι έντιμοι επιχειρηματίες.
  • Απαιτείται η κατάργηση του Κ.Β.Σ. με την μορφή του ανεξάρτητου νομοθετήματος που υπάρχει σήμερα. Να ενσωματωθούν πολύ λίγες αναγκαίες διατάξεις (Απογραφή, ΔΛΠ κλπ) στον φορολογικό νόμο. Το μόνο κράτος στον κόσμο με Κ.Β.Σ. σαν ξεχωριστό νομοθέτημα είναι η Ελλάδα, και το πρόβλημα δεν έγκειται στον διαχωρισμό του, αλλά στον γραφειοκρατικό χαρακτήρα του που «λειτουργεί» σαν βιομηχανία προστίμων. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. πιστεύει ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής περνά και μέσα από ένα τέτοιο μέτρο και σίγουρα δείχνει την πρόθεση της Κυβέρνησης να εισπράξει φόρους και όχι πρόστιμα από την επιχείρηση.

Ø                    Εάν παταχθεί η Φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ τότε αυτόματα θα έχουμε πατάξει και την φοροδιαφυγή στο εισόδημα.

Ø                    Άμεσος και προληπτικός έλεγχος μέσω TAXISNET των δηλώσεων ΦΠΑ.

Ø                    Την αύξηση των συνεργείων προληπτικού ελέγχου οι οποίοι θα ελέγχουν αν  έχουν εκδοθεί στοιχεία και όχι απλά την εφαρμογή των γραφειοκρατικών διατάξεων κατά την έκδοση των στοιχείων (συχνά παρακάμπτουν την ουσία και διεκδικούν έσοδα από την τυπολατρία).

Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης ορισμένων εισοδημάτων που ισχύει σήμερα.

Πλήρης κατάργηση της απαλλαγής από το ΦΠΑ των επαγγελμάτων πλην των επαγγελμάτων υγείας και εκπαίδευσης.

Ναι στην συνυπευθυνότητα των Λ Φ εφ όσον όλες οι δηλώσεις που έχουν σχέση με τις επιχειρήσεις υπογράφονται από Λ Φ.

Δεν θα δεχτούμε την συνυπευθυνότητα των Λ Φ που προωθείτε στο τελευταίο νομοσχέδιο και θα αντιδράσουμε δυναμικά εάν πρωτίστως δεν οριοθετήσετε το επάγγελμα μας ως προς το ποιοι θα το ασκούν. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Λ Φ ελεύθεροι επαγγελματίες δεν απασχολούνται με πλήρες ωράριο στις επιχειρήσεις και δεν μπορούν να γνωρίζουν ποια τιμολόγια είναι πλαστά και ποια εικονικά. Ζητούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας μόνο αυτές που μας αναλογούν.

Σαν Ομοσπονδία στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για την πάταξη της φοροδιαφυγής εφ όσον είναι προς την σωστή κατεύθυνση.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                           Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr