Αθήνα 24η Φεβρουαρίου 2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Για τον Κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών

 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε είναι η μοναδική Πανελλήνια Ομοσπονδία η οποία έχει υπό την αιγίδα της σχεδόν το σύνολο των Συλλόγων ανά νομό της Ελλάδας ενώ τα Μέλη της είναι Αδειούχοι Λογιστές - Φοροτεχνικοί  Ελεύθεροι Επαγγελματίες νομίμως ασκούντες το επάγγελμα οι οποίοι έχουν ως πελάτες την συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεις της Ελλάδος και το μεγαλύτερο μέρος των υπολοίπων επιχειρήσεων.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε συμμετέχει με αντιπροσώπους της στα όργανα και στην Διοίκηση της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε φροντίζοντας και προσπαθώντας με τις απόψεις , θέσεις και συμβουλές της για  την καλύτερη και πιο σωστή ενημέρωση του κυρίου οργάνου έκφρασης  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν το 97 % περίπου του επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας μας.

Η Ομοσπονδία μας επίσης συμμετέχει ως πλήρες και ισότιμο Μέλος στην C.F.E (την Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Φοροτεχνικών - Λογιστών) και αντιπροσωπεύει τους Έλληνες Συναδέλφους σε όλες τις Πανευρωπαϊκές επιτροπές τόσο του Επαγγέλματος όσο και της κατάρτισης Νομοσχεδίων που άπτονται του επαγγέλματος μας σύμφωνα με το καταστατικό της.

Στην σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε εδώ και μερικούς μήνες ο κλάδος των Λογιστών-Φοροτεχνικών είναι αυτός που επωμίσθηκε «εξ ανάγκης» το  βάρος της εξεύρεσης λύσεων προς τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες για την αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης με έμφαση στην διατήρηση  των θέσεων εργασίας και είναι ο μόνος Κλάδος ο οποίος καθημερινά βιώνει μαζί τους το πραγματικό μέγεθος των προβλημάτων τους. Στην συγκυρία αυτή ο οποιοσδήποτε καταλαβαίνει ότι ο Κλάδος μας πρέπει να είναι αμιγής, κατοχυρωμένος, με διαρκή εξειδικευμένη επιμόρφωση ακόμη και με δημόσιους πόρους και κυρίως «καθαρός» από τους χιλιάδες πάρεργα απασχολούμενους Δημόσιους υπαλλήλους και μη που δηλώνουν «Λογιστές».

Η Ομοσπονδία μας πιστεύει, και αυτό αποτελεί στρατηγικό στόχο της, ότι πρέπει να υιοθετηθούν αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη ή μείωση του φαινόμενου της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να ξεπεράσει την οικονομική κρίση με τις λιγότερες συνέπειες και τα οποία θα είναι και τα μοναδικά, διότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν τους ήδη υπάρχοντες φόρους, πολύ δε περισσότερο την επιβολή νέων. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ενίσχυση της ρευστότητας και η επιβολή νέων φόρων κατά δικαίων και αδίκων δεν βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή αλλά αντίθετα δημιουργεί μη επιθυμητά διλλήματα.

Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι όσοι αποφασίζουν ή προτείνουν μέτρα για την παραοικονομία και την φοροδιαφυγή ότι είναι μονόδρομος η  οριοθέτηση του επαγγέλματος  μας ως προς το ποιοι και πως θα το ασκούν και η  προφύλαξη αυτών  που  το ασκούν νομίμως.

Δεν είμαστε αντίθετοι στο να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν σε ένα πλήρως διάφανο νέο νομικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος, που θα περιέχει ξεκάθαρες υποχρεώσεις και θα κατοχυρώνει τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, που θα διαμορφωθεί εξ ανάγκης στα πλαίσια των Οδηγιών της Ε.Ε. .

Θα πρέπει επίσης να καταλάβουν όλοι οι διοικούντες ότι η πάταξη ή η μείωση της φοροδιαφυγής και της  εισφοροδιαφυγής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα  με την ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ κατοχύρωση του Επαγγέλματος μας.

Οι προτάσεις μας για το πώς μπορούν να υλοποιηθούν όλα τα ανωτέρω (για να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη)

Πλήρη ουσιαστική και καθολική λειτουργία  της ηλεκτρονικής Δ.Ο.Υ. « e-DOY »

Υπάρχουν σήμερα δυο ισχυρά όπλα στα χέρια του Οικονομικού επιτελείου κάθε Κυβέρνησης και τα οποία δυστυχώς δεν τα εκμεταλλεύεται πλήρως, διότι κάποιοι μέσα από το Οικονομικό επιτελείο κρίνουν ότι πλήττονται τα συμφέροντα τους.

Ποια είναι τα ισχυρά όπλα: Το TAXISNET και οι Λογιστές - Φοροτεχνικοί (Πιστοποιημένοι).

Όλες οι συναλλαγές με τις Δ.Ο.Υ ενάρξεις, μεταβολές, διαγραφές, υποβολή δηλώσεων, (Εισοδήματος, Φ.Π.Α. και άλλων) έκδοση φορολογικής ενημερότητας κ.α. πρέπει να γίνονται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET και ΜΟΝΟΝ από όσους ασκούν νόμιμα το Επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. που θα έχουν διαθέσιμο χρόνο να πραγματοποιούν ελέγχους (προληπτικούς ή μη ) στο Φ.Π.Α., στο εισόδημα και σε άλλους παρακρατούμενους φόρους διότι σήμερα όλοι οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. από τον Φεβρουάριο έως και τον Οκτώβριο ασχολούνται με την παραλαβή των δηλώσεων (Ιούλιος και Αύγουστος είναι μήνες διακοπών κλπ) και δεν έχουν χρόνο να κάνουν ελέγχους και διασταυρώσεις.

Για αναλογισθείτε πόσοι άμισθοι υπάλληλοι (Λογιστές - Φοροτεχνικοί) θα προστεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών, όταν οι παραπάνω συναλλαγές θα πραγματοποιούνται μέσω internet, από τα γραφεία μας μέσω ημών και των συνεργατών μας.

Ακούγονται φωνές που λένε ότι οι Λογιστές - Φοροτεχνικοί δεν είναι υπεύθυνοι ή δεν είναι σωστά ενημερωμένοι.

Αυτά τα λόγια είναι λανθασμένα είτε γιατί προέρχονται από μη επαρκή ενημέρωση είτε γιατί μέσα από αυτά εξυπηρετούνται σκοτεινά συμφέροντα κυρίως όσων παραοικονομούν στον Κλάδο μας. Το υποστηρίζουμε αυτό με κάθε ευθύνη και επίγνωση της βαρύτητας των λόγων μας καθώς η Ομοσπονδία μας και οι Ενώσεις Μέλη της φροντίζουν αγωνιζόμενοι για να υπάρχει διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση ενώ παράλληλα υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις επαγγελματικής  εκπαίδευσης  που δημιουργούν προγράμματα εκπαίδευσης για τον Κλάδο μας, ενώ τόσο το Κ.Ε.Κ. Φοροτεχνικός (πανελλήνιας εμβέλειας) όσο και το Φοροτεχνικό Ινστιτούτο είναι τα δύο «δικά μας εργαλεία» για την παροχή της αναγκαίας διά βίου εκπαίδευσης για τα Μέλη μας και τους Υπαλλήλους μας.

Πιστεύουμε ότι όσοι εφευρίσκουν τέτοιες προφάσεις είναι υπόλογοι έναντι όλου του Κλάδου καθώς οι ελάχιστες εξαιρέσεις, σε σχέση με το σύνολο των Συναδέλφων (που δεν λείπουν από κανένα απολύτως επάγγελμα) ενισχύουν τα όσα εμείς υποστηρίζουμε σαν τον ισχύοντα κανόνα.

Εμείς σαν το μόνο Συνδικαλιστικό Όργανο του Κλάδου των Ελεύθερων Επαγγελματικών αγωνιζόμαστε συνεχώς για την εξάλειψη των ελάχιστων φαινομένων αυτών, τα οποία δυστυχώς πλήττουν και τον Κλάδο μας προωθώντας και την θέσπιση ενός, αναγκαίου, Κώδικα Δεοντολογίας. Και επειδή η αλήθεια πρέπει να λέγεται «χωρίς φόβο και πάθος» και όσο σκληρή και αν είναι, είμαστε πλέον πεπεισμένοι ότι  φαινόμενα αυτά προέρχονται από τους πάρεργα απασχολούμενους ενώ τις περισσότερες  φορές απαιτείται και η συνεργασία με Δημοσίους Υπαλλήλους ή στηρίζεται στην έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών και διασταυρώσεων .

Κύριοι η φοροδιαφυγή είναι κυρίως στο Φ.Π.Α.. Εάν συλληφθεί η φοροδιαφυγή στο Φ.Π.Α.  αυτό θα έχει σαν συνέπεια θα μειωθεί η φοροδιαφυγή και στο εισόδημα.

Χωρίς τα παραπάνω μέτρα πάταξη της φοροδιαφυγής (κατ΄επέκταση και κατ' αναλογία και της εισφοροδιαφυγής) δεν μπορεί να επιτευχθεί όποια άλλα μέτρα και αν εφαρμοσθούν.

Πιστεύουμε ακράδαντα, και το υποστηρίζουμε σε κάθε ευκαιρία, ότι η γνώμη αυτών που καθημερινά βιώνουν την εφαρμογή κάθε Υπουργικής απόφασης που αφορά την «ζωντανή οικονομία» είναι απαραίτητη για τη δημιουργία οποιουδήποτε φορολογικού νομοθετήματος.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι όλα τα νομοσχέδια και οι σημαντικές ερμηνευτικές εγκύκλιοι πριν την κατάθεσή τους ή την έκδοσή τους, πρέπει να υποβάλλονται  για διαβούλευση  με την Ομοσπονδία μας, διότι δικαιολογημένα πιστεύουμε ότι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στην πράξη, και δυστυχώς για την χώρα μας από την καθημερινότητα επιβαιβεωνόμαστε.

Αυτό αποτελεί πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας και έχει καταγραφεί και στα πορίσματα των δυο    Πανελληνίων  Φοροτεχνικών Συνεδρίων τον Σεπτέμβριο του 2006 και τον Δεκέμβριο του 2008. Ας ελπίσουμε ότι η θέση αυτή θα γίνει πράξη προς όφελος της Ελληνικής Οικονομίας, προς όφελος όλων των Ελλήνων.

Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι μεγα εθνικό ζήτημα,  και απαιτούνται γενναίες παρεμβάσεις στο ήδη υπάρχον φορολογικό περιβάλλον, και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, καθώς τα ουσιαστικά μέτρα που απαιτούνται για την πάταξη της μάστιγας της Εθνικής Οικονομίας έχουν ανάγκη την «πολιτική συναίνεση» γιατί απλά η φοροδιαφυγή υποσκάπτει το έργο της οποιαδήποτε Κυβέρνησης και λειτουργεί πέρα και πάνω από Κόμματα ή Κυβερνήσεις.

Βασική μέριμνα της κάθε κυβέρνησης  για να διορθωθεί η κατάσταση του φαινομένου της φοροδιαφυγής, πρέπει να είναι η δημιουργία φορολογικής συνείδησης των μελλοντικών φορολογούμενων πολιτών δηλ. των σημερινών μαθητών. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η πρόταση μας αυτή καταγράφηκε πρώτη φορά το 1999 στον κοινωνικό διάλογο και κανείς από τότε δεν την έχει αξιοποιήσει και ας έχουν περάσει δέκα έτη από τότε, ενώ η πρόσφατη διαφημιστική εκστρατεία θεωρούμε ότι «έπεσε στο κενό» εν μέσω τόσων οικονομικών σκανδάλων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βέβαια είναι σε όλους μας  κατανοητό  ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θέλει αποφασιστικότητα και βάθος χρόνου.

Πιστεύουμε ότι αν η κάθε Κυβέρνηση, πρώτη αυτή, δείξει δείγματα σωστής και ορθολογικής διαχείρισης των εσόδων του κράτους θα έχει γίνει το πρώτο μεγάλο βήμα προς το όραμα όλων μας που είναι η πάταξη ή η δραστική μείωση της φοροδιαφυγής και η ύπαρξη ουσιωδών κοινωνικών παροχών προς όλους τους πολίτες με έμφαση στους ασθενέστερους..

Οι Πάγιες θέσεις της ομοσπονδίας μας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σας έχουν δοθεί την 23η Ιουλίου 2007 και σας τις επισυνάπτουμε πάλι.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια γενική και μερική θεώρηση των φορολογικών πραγμάτων της χώρας μας. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που συμμετείχε σε διαβουλεύσεις, σε επιτροπές κ.λ.π. τόσο μόνη της όσο και μέσω άλλων φορέων που συμμετέχει με αντιπροσώπους της, έχει καταθέσει θέσεις και απόψεις επιστημονικά και νομικά τεκμηριωμένες από τις οποίες άλλες  εισακούστηκαν και άλλες όχι, ενώ κάποιες  νομοθετήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις, ενίοτε δε αποφευχθήκαν κοινωνικές  κατακραυγές από την κατάθεση και ψήφιση βιαστικών νομοσχεδίων.

Αυτό υποσχόμαστε, πρώτα από όλους στα Μέλη μας, ότι θα συνεχίσει να ισχύει και στο μέλλον καθώς η θεσμοθέτηση της ύπαρξης ενός ενιαίου κοινού ψηφοδελτίου στις Ενώσεις και την Ομοσπονδία μας δίνει στις θέσεις και τις προτάσεις μας τον πλουραλισμό και την ευρύτητα που έχει ανάγκη η οικονομική ανάπτυξη της χώρα μας ανεξάρτητα από την Κυβέρνηση που έχει στα χέρια της τις ελπίδες και τα όνειρά μας για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr