Ημερίδα σε συνεργασία με την ΓΓΔΕ και την ΕΦΕΕΑ, την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 με θεμα

Η αποκωδικοποίηση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr