Επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά με την ανάγκη μεταφοράς της προθεσμίας   κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και ηλεκτρονικής υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του άρθρου 21 του Ν.4174/2013 στην ΓΓΠΣ, που λήγει στις 30/4/2015.

Επιστολή (27/04/2015)

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.