Εκτύπωση

Επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά με την ανάγκη μεταφοράς της προθεσμίας   κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και ηλεκτρονικής υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του άρθρου 21 του Ν.4174/2013 στην ΓΓΠΣ, που λήγει στις 30/4/2015.

Επιστολή (27/04/2015)