Πέμπτη , 26 Ιουλίου 2007

Δελτίο Τύπου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΣΧΟΛΙΑ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

επί του Σχεδίου Νόμου «Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΕΝΙΚΑ

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε.  εκφράζοντας τις απόψεις των χιλιάδων μελών της είναι υπέρμαχος οποιασδήποτε προσπάθειας γίνεται που θα οδηγήσει σε ένα δίκαιο, πιο απλό και με γνώμονα την πάταξη της φοροδιαφυγής φορολογικό νόμο.

Το νομοσχέδιο κρίνεται μεν ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση πλην όμως πιστεύουμε ότι περιέχει αποσπασματικά μέτρα και συντάχθηκε κάτω από πίεση χρόνου χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους φορείς και σε εποχή η οποία προβληματίζει για την σκοπιμότητα κατάθεσης του. Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι μεγάλο εθνικό ζήτημα και χρήζει γενναίων παρεμβάσεων στο ήδη υπάρχον φορολογικό περιβάλλον, και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης σε μια προεκλογική περίοδο καθώς τα ουσιαστικά μέτρα που απαιτούνται για την πάταξη της μάστιγας της Εθνικής Οικονομίας έχουν ανάγκη την «πολιτική συναίνεση» γιατί απλά η φοροδιαφυγή υποσκάπτει το έργο της οποιαδήποτε Κυβέρνησης και λειτουργεί πέρα και πάνω από Κόμματα ή Κυβερνήσεις.

Επίσης όπως συνέβη και τον χειμώνα του 2006, με το προηγούμενο φορολογικό  νομοσχέδιο, παρουσιάζεται σε δύο «δόσεις» αρχικά ένα φανερό κομμάτι και ύστερα  ένα κρυφό το οποίο θα δοθεί στην δημοσιότητα αφού «οριστικοποιηθεί» και  ίσως εμφανιστεί κατευθείαν στην Βουλή χωρίς  να καταλάβει κανείς τι ακριβώς περιέχει, και αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο μειονέκτημα καθώς περιορίζει τον χρόνο «διαβούλευσης» με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς.

 

Γενικές Παρατηρήσεις

Τι πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην πάταξη της φοροδιαφυγής:

Πιστεύουμε ότι αν η κάθε Κυβέρνηση, πρώτη αυτή, δείξει δείγματα σωστής και ορθολογικής διαχείρισης των εσόδων του κράτους θα έχει γίνει το πρώτο μεγάλο βήμα προς το όραμα του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, που είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής.

 

 • Βασική μέριμνα της κάθε κυβέρνησης για να διορθωθεί η κατάσταση του φαινομένου της φοροδιαφυγής μετά από μερικά χρόνια, πρέπει να είναι η δημιουργία φορολογικής συνείδησης των μελλοντικών φορολογούμενων πολιτών δηλ. των σημερινών μαθητών. Πάγια θέση μας από πολλά έτη είναι ότι το καλύτερο φάρμακο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι η καθιέρωση τόσο μαθήματος φορολογικής συνείδησης στα δημοτικά σχολεία - ώστε να μάθουν τα παιδιά για την ανταποδοτικότητα των φόρων - όσο και οι διαφημιστικές εκστρατείες της κυβέρνησης για να αγγίξουν τους μεγαλύτερους πολίτες. Όλα είναι θέμα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης.
 • Η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού και ασφαλιστικού τοπίου με απλούς και ξεκάθαρους κανόνες και αντικειμενικούς τρόπους ελέγχου, με πενταετή ορίζοντα ισχύος αρχικά και αύξηση της χρονικής σταθερότητας του στο μέλλον. Είναι ο μόνος τρόπος προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας φορολογικής συνείδησης και εδώ απαιτείται πολιτική συναίνεση.
 • Η κατάργηση και απλοποίηση της φορολογικής «ΒΑΒΕΛ» σε επίπεδο πολυνομίας. Καθιέρωση μίας και μοναδικής ερμηνευτικής εγκυκλίου για οποιοδήποτε φορολογικό νομοθέτημα. Πρέπει να πάψει επιτέλους το Υ.ΠΟΙ.Κ.Ο. να είναι μια βιομηχανία παραγωγής, συχνά, αλληλοαναιρούμενων εγκυκλίων .
 • Η δημιουργία «ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» μπορεί να αποτελέσει ισχυρό όπλο στην καταπολέμηση της πολυνομίας αλλά και την διευκόλυνση του ελεγκτικού μηχανισμού. Θα αποτελεί την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του φορολογικού ελέγχου με στόχο την καταγραφή και αντικειμενικοποίηση των φορολογικών διαδικασιών ελέγχου, προσδιορισμού και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων και βεβαίωσης και καταβολής των φόρων και προστίμων. Η πρόταση αποβλέπει στην απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών διότι θα καταργηθούν όσες διατάξεις ισχύουν σήμερα και βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορους νόμους.
 • Η δημιουργία Κεντρικού πληροφοριακού Μηχανογραφικού συστήματος με κέντρο το Κ.Ε.Π.Υ.Ο. και την Γ.Γ.Π.Σ. , και με άξονα τον Α.Φ.Μ. ,όπου θα καταλήγουν ηλεκτρονικά όλες οι Υπηρεσίες (Ι.Κ.Α. , Νομαρχίες κλπ). Θα καταργήσει το πλήθος των δικαιολογητικών με μεγάλο δημοσιονομικό όφελος ενώ θα δώσει κεντρικό έλεγχο και θα μπορεί να λειτουργήσει επί της ουσίας οποιοδήποτε «πόθεν-έσχες». Πλήρη ουσιαστική και καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφορίας «e-DOY»
 • Η πλήρης απουσία διάταξης αφορολόγητου ποσοστού κερδών τουλάχιστον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ανασταλτικός παράγοντας στην δημιουργία φορολογικής συνείδησης αλλά και στην ανάπτυξη, ή απλά την βιωσιμότητα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βάσει του κανόνα της Ε.Ε. (την δυνατότητα ύπαρξης αφορολόγητου έχει αποδεχθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στα πλαίσια του κανόνα de minimis). Πιστεύουμε ότι θα επιδράσει θετικά η καθιέρωση αφορολόγητου αποθεματικού ή η ύπαρξη ισχυρών φορολογικών κινήτρων για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με καθαρά κέρδη ανεξαρτήτως ύψους κερδών. Θεωρούμε ισχυρό κίνητρο ανάπτυξης την ύπαρξη Αφορολόγητου Αποθεματικού που θα ανέρχεται έως το 60% των κερδών, ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης ώστε να ενισχυθούν ιδιαίτερα περιοχές με υψηλή ανεργία.
 • Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι όλα τα νομοσχέδια πριν την κατάθεσή τους, πρέπει να υποβάλλονται σε δημόσια διαβούλευση στην οποία πρέπει να συμμετέχουμε. Τα τελευταία 3,5 χρόνια, με εξαίρεση τη συμμετοχή μας στις επιτροπές του Ν. 3296/2004, δεν υπήρξε άλλη δημόσια διαβούλευση, ούτε καν συνάντηση έγινε με τους αρμόδιους για τα νομοσχέδια τα οποία κατατέθηκαν προς ψήφιση.
 • Η δημιουργία ενιαίας, προοδευτικής και τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας με καθορισμό ελάχιστου αφορολόγητου εισοδήματος τις 15.000 €, σαν αποδεκτό όριο διαβίωσης. Η μη ύπαρξη «δίκαιης» κλίμακας λειτουργεί σαν τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής. Παράλληλα πρέπει να αφαιρούνται ΟΛΕΣ οι οικογενειακές δαπάνες κατά 100% από το εισόδημα ΟΛΩΝ των φορολογουμένων με ταυτόχρονο συμψηφισμό του αφορολόγητου ποσού (χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθιστούν ανενεργή την όποια διάταξη) αλλά ταυτόχρονα να λειτουργούν και ως «ΠΟΘΕΝ - ΕΣΧΕΣ» για το οικογενειακό εισόδημα προστιθέμενες στις υπόλοιπες δαπάνες που λαμβάνονται υπ' όψιν σήμερα για το «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ».
 • Η απουσία «δημόσιας» επιβράβευσης των νόμιμων και μη φοροδιαφευγουσών επιχειρήσεων - ίσως σε ειδικές εκδηλώσεις με μεγάλη δημοσιότητα - ώστε σιγά-σιγά να καταστεί κριτήριο ποιότητας της επιχείρησης. Θα μπορούσε επιπλέον να υπάρχει φορέας που να πιστοποιεί την Φορολογική Ποιότητα των επιχειρήσεων.
 • Η πολλαπλή αντιμετώπιση των συναλλαγών με «εξωχώριες» εταιρίες αλλά και η φορολόγηση κάθε δραστηριότητος των εξωχώριων εταιρειών επί του Ελληνικού εδάφους.
 • Η εφαρμογή της πλήρους και ολοκληρωτικής Άρσης του Τραπεζικού Απορρήτου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής και πόθεν έσχες σε ΟΛΕΣ τις κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.
 • Ο επαναπροσδιορισμός και η αποσαφήνιση των διατάξεων που αναφέρονται στα πλαστά-εικονικά στοιχεία που αφορούν τους λήπτες με στόχο της δικαιότερη λειτουργία των ποινών καθώς η «αγορά» δεν μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά την «εικονικότητα» του λήπτη. Αν το ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. διαθέτει στοιχεία που καθιστούν «ύποπτα» φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις πρέπει να δίνονται στην δημοσιότητα μέσω της Ιστοσελίδας του για να προστατεύονται οι έντιμοι επιχειρηματίες.
 • Πρέπει να καταργηθούν οι πολλοί φόροι υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και μειώνουν το καθαρό τους κέρδος με αποτέλεσμα να τους κάνουν να αισθάνονται «εισπράκτορες» και να αυξάνουν την γραφειοκρατία και τα κάθε είδους πρόστιμα ή προσαυξήσεις. Να διατηρηθούν οι απολύτως αναγκαίοι και οι υπόλοιποι να αποδίδονται στους τελικούς δικαιούχους μέσω του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. ( π.χ. δημοτικός φόρος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων κλπ ).
 • Να νομοθετηθεί η πλήρη και ολοκληρωτική κατάργηση την ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων των επιχειρήσεων διότι είναι τριτοκοσμικό μέτρο τιμωρίας των επιχειρήσεων το οποίο οδηγεί σε φαινόμενα φοροδιαφυγής. Στην σημερινή ηλεκτρονική εποχή είναι δυνατή η σύλληψη της φορολογητέας ύλης ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις. Και τέλος είναι Ελληνική πρωτοτυπία - αντίθετη και με τις Οδηγίες της Ε.Ε. - να ζητείται και να αποδίδεται Φ.Π.Α. σε πλασματικά έσοδα. Ποιος δεν αντιλαμβάνεται το επόμενο βήμα κάποιου επιχειρηματία που βάσιμα πιστεύει ότι αδικήθηκε ;
 • H ύπαρξη ενιαίου χαμηλού και ΚΟΙΝΟΥ συντελεστή φορολόγησης για όλες τις εταιρίες ανεξαρτήτου νομικής μορφής.
 • Πρέπει να υπάρχει παράλληλη ευθύνη της υπηρεσίας προληπτικού ελέγχου (π.χ. της Υπ.Ε.Ε. ή να δημιουργηθεί άλλη υπηρεσία ή οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. να αναλάβουν το καθήκον αυτό) για να συμβουλεύει τους επιχειρηματίες κατά την διαπίστωση τυπικής ή της πρώτης ουσιαστικής παράβασης (οι παραβάσεις κατά την πρώτη επίσκεψη να είναι χωρίς κυρώσεις εκτός αν είναι πλαστό ή εικονικό με ταυτόχρονη παράδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης). Το όφελος μπορεί να είναι ίσως και μεγαλύτερο από αυτό του κατασταλτικού ελέγχου. Υπάρχει σε άλλες χώρες και ονομάζεται «συμβουλευτικός έλεγχος» διενεργείται κυρίως σε νέες επιχειρήσεις και μπορεί να λειτουργεί ως ξεχωριστό τμήμα στις ήδη υπάρχουσες ελεγκτικές υπηρεσίες.
 • Απαιτείται η κατάργηση του Κ.Β.Σ. με την μορφή του ανεξάρτητου νομοθετήματος που υπάρχει σήμερα. Να ενσωματωθούν οι αναγκαίες διατάξεις στον φορολογικό νόμο. Το μόνο κράτος στον κόσμο με Κ.Β.Σ. σαν ξεχωριστό νομοθέτημα είναι η Ελλάδα, και το πρόβλημα δεν έγκειται στον διαχωρισμό του, αλλά στον γραφειοκρατικό χαρακτήρα του που «λειτουργεί» σαν βιομηχανία προστίμων. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. πιστεύει ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής περνά και μέσα από ένα τέτοιο μέτρο και σίγουρα δείχνει την πρόθεση της Κυβέρνησης να εισπράξει φόρους και όχι πρόστιμα από την επιχείρηση.
 • Η ύπαρξη νόμων και εγκυκλίων από μόνη της δεν πατάσσει τη φοροδιαφυγή αλλά απαιτεί:

Ø      Την διενέργεια ελέγχων από τον φορολογικό μηχανισμό στους δρόμους διακίνησης προϊόντων και εμπορευμάτων ημέρα και νύκτα (ώστε να προστατευθούν οι έντιμοι επιχειρηματίες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό)

Ø      Την αύξηση των συνεργείων προληπτικού ελέγχου οι οποίοι θα ελέγχουν αν  έχουν εκδοθεί στοιχεία και όχι απλά την εφαρμογή των γραφειοκρατικών διατάξεων κατά την έκδοση των στοιχείων (συχνά παρακάμπτουν την ουσία και διεκδικούν έσοδα από την τυπολατρία)

Σχολιασμός κατ΄ άρθρο του νομοσχεδίου:

(Η περίληψη του περιεχομένου των άρθρων ελήφθη από το κείμενο της παρουσίασης του Νομοσχεδίου στις 19/07/07)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ»

Άρθρα 1-2-3 . Εθνικό Συμβούλιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, συγκρότηση και λειτουργία αυτού.

 

Με τα άρθρα 1 - 3, προβλέπεται η σύσταση, η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, με σκοπό την υποβολή εισηγήσεων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την υπόδειξη διατάξεων που δημιουργούν σύγχυση ή είναι επιδεκτικές ερμηνειών, την κατάργηση ή απλοποίηση διαδικασιών. Τ ο συμβούλιο αυτό θα συνεδριάζει κάθε  εξάμηνο αλλά και έκτακτα.

Σχολιασμός:

Μας βρίσκει σύμφωνους η πρόταση με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί επί της ουσίας και τα όποια συμπεράσματα θα εισακούονται από την Διοίκηση. Να μην γίνει δηλαδή  ένα ακόμα επικοινωνιακό τρικ.

Πρόταση:

Στον πίνακα των μελών να αντικατασταθεί το «Πανελλήνιες ενώσεις λογιστών» με τις επωνυμίες των εξής Ομοσπονδιών:

(1) Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών - Π.Ο.Φ.Ε.Ε. &

(2) Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών - Π.Ο.Λ.

καθώς στην Ελλάδα υπάρχουν δεκάδες σωματεία λογιστών ενώ ΜΟΝΟ  δύο Ομοσπονδίες εκπροσωπούν τον κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών : η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και η Π.Ο.Λ. τους Μισθωτούς του Ιδιωτικού Τομέα. Πρέπει να γίνει σαφές προς όλους ότι «Φορέας» δηλαδή εκπρόσωπος των Λογιστών-Φοροτεχνικών πρέπει και μπορεί να είναι μόνον τα θεσμικά αναγνωρισμένα Δευτεροβάθμια (Ομοσπονδίες) Όργανα ούτως ώστε να αποφευχθεί ο υπαρκτός κίνδυνος να συμμετέχουν και σωματεία «σφραγίδες».

Επιπλέον κρίνουμε σκόπιμο το Συμβούλιο να συνεδριάζει τακτικώς ανά τρίμηνο για να έχει πιο ουσιαστικά αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ «ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ  ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

Με το άρθρο 4, δίνονται κίνητρα για την εθελοντική φορολογική συμμόρφωση των φορολογουμένων. Σε  περίπτωση που οι φορολογούμενοι δηλώσουν οι ίδιοι τις φορολογικές παραβάσεις τους εντός  10 ημερών από την ενημέρωσή τους ότι επίκειται έλεγχος. Στην περίπτωση αυτή, μειώνονται κατά 50% οι πρόσθετοι φόροι που προβλέπονται σε εκπρόθεσμες δηλώσεις και κατά 80% τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τις φορολογικές παραβάσεις που σχετίζονται άμεσα με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις.

Σχολιασμός:

Θετικό μέτρο προς όφελος των επιχειρήσεων. Αποσπασματικό μεν, αλλά χρήσιμο.

Πρόταση:

Να υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει η διαδικασία και με αίτηση του ίδιου του φορολογουμένου οποτεδήποτε (δηλαδή κατά την υποβολή και συμπληρωματικών δηλώσεων) καθώς θα υπάρχει ανισότητα στην επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη μεταξύ αυτού που θα υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση πριν κληθεί για έλεγχο και αυτού που θα υποβάλλει αφού κληθεί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην υποβολή ανακριβών, αρχικών, δηλώσεων.

Να ενοποιηθούν οι προσαυξήσεις των φόρων, τελών και εισφορών σε ένα ποσοστό ύψους 0,50% ανά μήνα έτσι ώστε η συνολική ετήσια επιβάρυνση να μην υπερβαίνει το 6% (όσο είναι περίπου το επιτόκιο δανεισμού σήμερα). Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν τις αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών χωρίς να σκέπτονται το μεγάλο κόστος που έχουν, αναλογιζόμενοι ότι σήμερα οι προσαυξήσεις εκπροθέσμου υποβολής ανέρχονται σε 1% ανά μήνα στη φορολογία εισοδήματος και 1,5% ανά μήνα στις λοιπές φορολογίες.

Επιπλέον θα πρέπει στις περιπτώσεις εκείνες που έχει παραταθεί η παραγραφή και ελέγχονται με προσωρινό ή τακτικό φορολογικό έλεγχο, τα έτη για τα οποία υπολογίζονται οι προσαυξήσεις να μην υπερβαίνουν τα πέντε (όσα ορίζονται ως έτη παραγραφής στο φορολογικό νόμο). Δεν μπορεί ο φορολογούμενος να βαρύνεται με προσαυξήσεις για ένα ή δύο έτη παραπάνω λόγω παράτασης της παραγραφής, παράτασης που οφείλεται στην αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού να διενεργήσει έλεγχο.

Με το άρθρο 5, προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους νέους επιτηδευματίες , κατά τις τρεις πρώτες διαχειριστικές περιόδους από την έναρξη της δραστηριότητάς τους στο κομμάτι επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων  και τον μη χαρακτηρισμό  των βιβλίων τους ως ανεπαρκή. Ακόμη δεν θα επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι για ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος, εκτός των περιπτώσεων ύπαρξης δόλου.

Σχολιασμός:

Θετικό μέτρο προς όφελος των νέων επιχειρήσεων .

Με τα άρθρα 6 και 7, παρέχονται κίνητρα στους φορολογούμενους για τη συνεργασία τους στην αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις. Ο επιτηδευματίας ή άλλος φορολογούμενος, από τον οποίο ζητήθηκε δωροδοκία, απαλλάσσεται από τα πρόστιμα, τις προσαυξήσεις και τις ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις  εκείνες που θα συγκαλύπτονταν. Επίσης, δεν θα διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος στον φορολογούμενο που έκανε την καταγγελία για την τρέχουσα κατά το χρόνο της δωροδοκίας χρήση καθώς και για τις επόμενες συνεχόμενες δύο χρήσεις.

Σχολιασμός:

Είναι μέτρο που χρησιμοποιήθηκε από προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά δεν ευόδωσε. Σίγουρα θα μειώσει ανάλογα φαινόμενα αλλά χρειάζονται σοβαρές ασφαλιστικές δικλείδες για να μην υπάρξουν περιπτώσεις αβάσιμων καταγγελιών που θα δώσουν διέξοδο σε προσωπικές αντιπαλότητες, οπότε η διάταξη θα οδηγήσει σε μη επιθυμητά ή ψευδεπίγραφα αποτελέσματα.

Η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς πρέπει να γίνει αφ' ενός με τη θεσμοθέτηση διάφανων αρχών και κανόνων ελέγχου και αφ' ετέρου με την εφαρμογή αυστηρού «πόθεν έσχες» σε όλους τους εμπλεκόμενους στο φορολογικό έλεγχο, από την απόκτηση κινητών και ακινήτων μέχρι την κίνηση των πιστωτικών τους καρτών και των καταθέσεων μέχρι τους συγγενείς β' βαθμού. Εξ' άλλου πότε εφαρμόσθηκαν οι ανάλογες διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 2065/1992;

Πρόταση:

Δεύτερο εδάφιο παρ.2 Το «ουσιαστικές παραβάσεις» να αντικατασταθεί με «παραβάσεις έκδοσης  πλαστών ή εικονικών στοιχείων..». Και αντίστοιχη αλλαγή παρακάτω στην ίδια παράγραφο.

Με το άρθρο 8, προβλέπονται γενναίες εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα των πολιτών, εάν ζητούν και παίρνουν αποδείξεις για μια σειρά από δαπάνες που κάνουν. Ειδικότερα, θα εκπίπτει το 40% του συνολικού ετήσιου ποσού δαπανών του φορολογουμένου, της συζύγου του και των παιδιών τους. Το ποσό των εκπιπτόμενων δαπανών δεν μπορεί να υπερβεί τις 8.000 ευρώ .

Σχολιασμός:

Υπάρχει φόβος γραφειοκρατικών κρουσμάτων στην παραλαβή των δηλώσεων από τις Δ.Ο.Υ. - παλαιότερα οι αποδείξεις «πετιόντουσαν» με την παραλαβή της δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής μέσω INTERNET τι θα γίνεται ;

Πρόταση:

Σε συνδυασμό με την γενική πρόταση που έγινε πιο πάνω θα πρέπει  τα παραστατικά να τηρούνται από τους φορολογουμένους και να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος διαφορετικά θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην παραλαβή.

Η παράγραφος 3 χρήζει κατάργησης διότι το ονοματεπώνυμο στις αποδείξεις δεν ενδιαφέρει νομίζω τον νομοθέτη. Το ζητούμενο πρέπει να είναι η μείωση της φοροδιαφυγής με την έκδοση του στοιχείου και όχι η αύξηση της γραφειοκρατίας (α) κατά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης και (β) μεταξύ των φορολογουμένων και των επαγγελματιών. Το μέτρο θα φέρει αναστάτωση στους πολίτες και τους επαγγελματίες και αγανάκτηση σε αμφότερους.

Επιπλέον πρέπει να προβληματίσει το Κυβερνητικό Επιτελείο το ότι το 40% σαν maximum ποσοστό φόρου επί του 40% επί του κόστους - δαπάνης ισούται με 19% επί του ποσού του είδους μαζί με το Φ.Π.Α. του, και έτσι ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ, στην ουσία, ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ αλλά προωθεί  «συμφέρουσες συμφωνίες».

Πρακτικά ο πολίτης θα εκπίπτει ΜΟΝΟΝ το Φ.Π.Α. (ή ένα ποσοστό του) που θα του ζητείται να καταβάλλει ΕΠΙΠΛΕΟΝ όταν ζητά και λαμβάνει απόδειξη δαπάνης.

π.χ. {100 € + 19 € Φ.Π.Α. = 119 € τελική τιμή} 119 € Χ 40% Χ 40% = 19,04 € όφελος φόρου, ενώ κάποιος με ποιο χαμηλά εισοδήματα (μικρότερος φορολογικός συντελεστής) θα πληρώνει περισσότερο Φ.Π.Α. από τον φόρο που θα εκπίπτει. Αυτό σίγουρα υπολογίσθηκε κατά την λήψη της απόφασης (χαμένος φόρος = Φ.Π.Α.) ως προς το ποσοστό της έκπτωσης αλλά αποδεικνύεται ότι πρέπει να μεγαλώσει αρκετά το ποσοστό της έκπτωσης αν πραγματικά θέλουμε να δημιουργήσουμε ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.

Με το άρθρο 9, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι υπουργικές αποφάσεις με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες και θα διανέμεται σχετικό φυλλάδιο. Θα απευθυνθεί πρόσκληση σε κοινωνικούς εταίρους για τον εμπλουτισμό του καταλόγου αυτού.

Σχολιασμός:

Κρίνεται θετικά  άλλα  χρήζει συμπλήρωσης.

Πρόταση:

Κατά την γνώμη μας πρέπει να ανακοινώνεται και στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.  και του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο.  με on-line ενημέρωση, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο οι εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Με το άρθρο 10, δημιουργείται ομάδα επιστημονικής τεκμηρίωσης (Μονάδα Φορολογικής Πολιτικής), που θα είναι θεσμικά κατοχυρωμένη (με στελέχη αυξημένων προσόντων, επιστημονικό αντικείμενο και εκπροσώπηση σε ομάδες εργασίας του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλπ).

Σχολιασμός:

Κρίνεται θετικά είναι υποστηρικτική υπηρεσία του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. και πρωτότυπη ιδέα .           Πρόταση:

Καμία.

 

Με τα άρθρα 11 και 12, η ένταξη των υπαλλήλων στο σώμα των ελεγκτών θα γίνεται μετά από αξιολόγηση. Η θητεία σε αυτό θα είναι έως δύο τετραετίες και με ενδιάμεση αξιολόγηση στο τέλος της πρώτης τετραετίας.

Σχολιασμός:

Είναι μέτρο που ρυθμίζει  θέματα των ελεγκτικών οργάνων ,κρίνεται θετικά ως προς το διάστημα που μπορεί να υπηρετούν οι φορολογικοί ελεγκτές και οι τελωνειακοί αν και δεν διευκρινίζει αν μπορεί να υπάρξει ανανέωση της οκταετίας με μικρή διακοπή.

Πρόταση:

Να αλλάξει  το χρονικό διάστημα σε τρία χρόνια με μία ακόμη τριετία μετά από  αξιολόγηση και στην συνέχεια να μεσολαβήσει τουλάχιστον μία τριετία για να μπορεί ο ελεγκτής να υπηρετήσει σε ελεγκτικό έργο.

Με το άρθρο 13, συστήνεται ειδικός μηχανισμός στην Κεντρική Υπηρεσία για την παρακολούθηση των χρεών στις ΔΟΥ και των εσόδων και χρεών στα Τελωνεία, τον υπολογισμό σχετικών δεικτών, κ.λπ.

Σχολιασμός: Κρίνεται θετικά .

Πρόταση:

Να δοθεί  σοβαρό κίνητρο εξόφλησης των  ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων χρεών που λιμνάζουν για πολλά χρόνια μόνο σαν νούμερα στις καταστάσεις, μηδενίζοντας ακόμα και τις προσαυξήσεις. Πρέπει να εφαρμοσθεί ένα παλαιό λαϊκό ρητό αν στόχος είναι να εισπραχθούν, πολλές φορές, «εικονικές» ή εξωπραγματικές (σε σχέση με την πραγματική φοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων) απαιτήσεις.

Με το άρθρο 14, τίθενται περιορισμοί στην εργασία σε φορείς του ιδιωτικού τομέα συνταξιούχων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίοι κατά την τελευταία εξαετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους είχαν διατελέσει σε ανώτερες υπηρεσιακές θέσεις. Ο περιορισμός ισχύει για ένα έτος από τη συνταξιοδότησή τους.

Σχολιασμός:

Κρίνεται θετικά ως μέτρο αλλά άνευ ουσίας ως προς το μικρό χρονικό διάστημα .

Πρόταση:

Ο περιορισμός να ισχύει για μία τριετία τουλάχιστον. Πρόκειται για στελέχη με τεράστια εμπειρία και γνώσεις πάνω στα φορολογικά αντικείμενα αλλά και τις ελλείψεις ή τα κενά του ελεγκτικού ή του κρατικού μηχανισμού, έτσι ώστε να  αποτελούν ισχυρό αντίπαλο για το «δημόσιο συμφέρον» εάν και όταν ταχθούν στο πλευρό των «φορολογούμενων».

 

Με το άρθρο 15, καθιερώνεται η υποβολή ετήσιας έκθεση στη Βουλή με τον απολογισμό του ελεγκτικού έργου και τα δηλωθέντα εισοδήματα φορολογουμένων.

Σχολιασμός: Κρίνεται πολύ θετικά .

Πρόταση: Καμία.

 

Με το άρθρο 16, θεσπίζεται ότι τα αποτελέσματα από τις διασταυρώσεις των στοιχείων που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αποστέλλονται απευθείας στους φορολογούμενους, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ. Με το ειδοποιητήριο θα καλούνται οι φορολογούμενοι, εάν συμφωνούν με το αποτέλεσμα της διασταύρωσης, να υποβάλλουν εντός 20 ημερών συμπληρωματική δήλωση. Παράλληλα, θα ενημερώνονται  για τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Εάν διαφωνούν, θα ενημερώνουν μέσα στην προθεσμία των 20 ημερών την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σχολιασμός:   Κρίνεται  θετικά .

Πρόταση:

Πρέπει η παραπάνω διαδικασία των συγκεντρωτικών καταστάσεων των διασταυρώσεων   και για δύο έτη από την λήξη της προθεσμίας υποβολής να μην επισύρει τα σοβαρά σημερινά πρόστιμα σε περίπτωση τροποποίησης και διόρθωσης τυπικών λαθών. Τα εν λόγω πρόστιμα είναι εξοντωτικά για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον πρέπει να βρεθεί τρόπος να ελέγχεται η ακρίβεια των διασταυρώσεων πριν από κάθε ενέργεια. Όλοι μας θυμόμαστε τα αποτελέσματα διασταυρώσεων του έτους 2003 που στάλθηκαν σημειώματα μέχρι και σε μη υπόχρεους αλλά και σε πεθαμένους. Έχει υπολογίσει κανείς το διαχειριστικό κόστος ή τις χαμένες ανθρωποώρες όταν θα καλούνται φορολογούμενοι να αποδείξουν την ακρίβεια των διασταυρώσεων ;

Με το άρθρο 17, συστηματοποιείται και διαχέεται σε όλο τον φοροελεγκτικό μηχανισμό η εμπειρία από τους ελέγχους. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Ελέγχου για τους τρόπους και μεθόδους φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Σχολιασμός:   Κρίνεται  θετικά .

Πρόταση:

Να κοινοποιούνται τα όποια πορίσματα και στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. και ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. για να έχουν πρόσβαση και οι αδειούχοι Λογιστές - Φοροτεχνικοί προς προστασία των πελατών τους, ενώ παράλληλα να υπάρχει «μαύρη λίστα» με τα Α.Φ.Μ.  για τα οποία οι ελεγκτικές αρχές έχουν βάσιμα στοιχεία ότι είναι εκδότες πλαστών στοιχείων ή θεωρούνται «εικονικοί λήπτες» για το ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο.  .

Με το άρθρο 18, που είναι και το τελευταίο του Σχεδίου Νόμου, εκδίδεται φυλλάδιο με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι και οι  φορολογικοί ελεγκτές κατά τον έλεγχο, το σκοπό του και τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τον έλεγχο και αυτές που έπονται, το ύψος των προβλεπόμενων ποινών, κλπ. Επιπλέον, θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα των φορολογουμένων για ζητήματα που άπτονται των φορολογικών ελέγχων, των ποινών κλπ.

 

Σχολιασμός: Κρίνεται  θετικά .

Πρόταση:

Στο τελευταίο εδάφιο το ανωτέρω εγχειρίδιο πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ελεγκτικής διαδικασίας και όπως παραπάνω να κοινοποιείται στις ιστοσελίδες.

 

Κατά την παρουσίαση των διατάξεων του νομοσχεδίου, στις 19/07/07, τονίσθηκε ότι:

Υπάρχουν τρεις ακόμη διατάξεις που θα δοθούν στη δημοσιότητα, αφού οριστικοποιηθούν. Οι διατάξεις αυτές αφορούν την υποχρεωτική διοικητική επίλυση της διαφοράς πριν την προσφυγή στα δικαστήρια, τον τρόπο ελέγχου των δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» των εργαζομένων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Υπουργείου και τη διαφοροποίηση του ύψους των ποινών σε περίπτωση υποτροπής (μια μορφή εφαρμογής point system).

 

Εκτός από τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, προχωρούμε σε διοικητικά μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού. Ειδικότερα, θα διενεργούνται συχνότεροι έλεγχοι σε όσους έχουν εντοπισθεί ότι φοροδιαφεύγουν. Το μέτρο αυτό είναι κατασταλτικό αλλά πρωτίστως προληπτικό. Επίσης, καταρτίζονται δείκτες για την κατηγοριοποίηση των φορολογουμένων ανάλογα με την πιθανότητα φοροδιαφυγής και θα γίνονται διαφορετικής συχνότητας και ποιότητας φορολογικοί έλεγχοι για κάθε επιμέρους κατηγορία.

 

Για τα μέτρα αυτά η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θα εκφράσει τις απόψεις της, εφόσον λάβει έγκαιρα γνώση πριν από την συζήτηση και την ψήφισή τους στην Βουλή, με στόχο την δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος που θα κάνει πράξη τα αναφερόμενα στο Σύνταγμα: «οι Έλληνες πολίτες  συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους» (άρθρο 4 παρ. 6).

 

 

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                                   Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr