Καρδίτσα 28 Ιουλίου 2015

ΘΕΜΑ: 029_28.07.15 S.O.S..!!!! Υποβολή καταστάσεων απαλλασσόμενων πωλήσεων ΦΠΑ μέχρι 31.07.15.

Όλοι οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, θα πρέπει να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την Παρασκευή 31.07.15, χειρόγραφη συγκεντρωτική κατάσταση για τις πωλήσεις που έκαναν το έτος 2014.

Η ΠΟΛ. 1262 όριζε ότι η κατάσταση αυτή υποβαλλόταν μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Η εκκαθαριστική δήλωση όμως καταργήθηκε, με αποτέλεσμα να θεωρείται δεδομένο ότι καταργήθηκε και η υποχρέωση υποβολής της κατάστασης αυτής.


Η ΠΟΛ.1149/10.07.15 όμως στο παράδειγμα 4δ ορίζει: «δ) Οι καταστάσεις ή τα στοιχεία που προβλέπονταν να υποβάλλονται στη φορολογική διοίκηση μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση αποστέλλονται εφεξής έως την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας των διακανονισμών, δηλαδή έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα, του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος».

Συνεπώς, εκτός από τις επιχειρήσεις και όλοι οι αγρότες οι οποίοι κατά το έτος 2014, διενήργησαν πωλήσεις (είτε με έκδοση δικού τους τιμολογίου, είτε με αυτοτιμολόγηση), πρέπει μέχρι την Παρασκευή 31.07.15, να υποβάλλουν τις καταστάσεις αυτές στη Δ.Ο.Υ.

Δεν υπάρχει φόρμα για ηλεκτρονική υποβολή.

Δεν υπάρχει φόρμα ούτε καν στο τμήμα ΦΠΑ της Δ.Ο.Υ. για καταχώρηση.

Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση υποβάλλεται εις 2πλούν, σφραγίζεται και παραλαμβάνουμε ένα αντίγραφο.


Με εκτίμηση,


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Παπαδημητρίου


Ο Γ. Γραμματέας

Κώστας Λαμπρόπουλος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr