Προς

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Τρύφωνα Αλεξιάδη

Την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα Κατερίνα Σαββαΐδου

Κοινοποίηση

  • Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
  • Ε.Σ.Ε.Ε.
  • ΠΑΣΕΓΕΣ
  • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
  • Ενώσεις – Μέλη Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Αθήνα,  20  Οκτωβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 151

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής ΜΥΦ έτους 2014-2015

Όπως όλοι γνωρίζουμε στο τέλος του μήνα λήγει η προθεσμία για την υποβολή των ΜΥΦ (συγκεντρωτικών καταστάσεων) του έτους 2014. Το γραφειοκρατικό πρόβλημα και το κόστος που έχει δημιουργήσει στα λογιστικά γραφεία η νέα αυτή υποχρέωση είναι τεράστιο και δυσανάλογο με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, πρόβλημα που η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει τονίσει επανειλημμένως και έχει υποβάλλει & σε εσάς τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς τις προτάσεις της. Επίσης τον Νοέμβριο λήγουν και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των τριών τριμήνων του 2015.

Αναφορικά με τους αγρότες του «ειδικού», του «κανονικού» και του «ουδέτερου» καθεστώτος, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά καθώς δεν υπάρχει η έναρξή τους στο Μητρώο .

Προβλήματα επίσης παρουσιάζονται και στις ηλεκτρονικές υποβολές, με σημαντικότερα:

1.- την υποβολή μεγάλου όγκου δεδομένων (π.χ. πάνω από 230 γραμμές) μέσω web service τις οποίες το σύστημα δεν κάνει αποδεκτές.

2.- και στις συγκεντρωτικές εξόδων, όπου ο ίδιος Α.Φ.Μ. εμφανίζεται σε δύο γραμμές με διαφορετικούς χαρακτηρισμούς ως «Υπόχρεος» και ως «Μη υπόχρεος», όπου ενώ είναι σωστό, το σύστημα χαρακτηρίζει τις γραμμές αυτές ως σφάλμα και το αρχείο δεν υποβάλλεται επιτυχώς, και όλα αυτά 10 μέρες πριν την λήξη υποβολής.

Το ποσοστό των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων για το φορολογικό έτος 2014 που θα απαιτηθεί αγγίζει ίσως και το 85-90% των δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, λόγω του ότι η μη ύπαρξη ορίου υποβολής δημιουργεί αποκλείσεις στα έσοδα-έξοδα με μικρά ποσά. Αυτό με την σειρά του δημιουργεί την ανάγκη υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων, οι οποίες επισύρουν ποινές 250 και 500 ευρώ ανά επιχείρηση. Σε αυτά τα ποσά θα προστεθούν και τα πρόστιμα των τριμήνων που ενδεχομένως θα χρειάζονται διόρθωση, δεδομένου ότι για να εμφανιστούν όλες οι αποκλίσεις θα πρέπει να υποβληθούν όλες οι συγκεντρωτικές καταστάσεις χωρίς να παραβλέπουμε και τις τροποποιητικές Φ.Π.Α. που θα απαιτηθούν.

Επανειλημμένως η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει τονίσει ότι η ανάγκη για ΜΗ υποβολή προστίμου σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος χρήζει άμεσης νομοθετικής παρέμβασης. Μάλιστα είχαμε υπόσχεση ότι θα συμπεριλαμβανόταν στις διατάξεις του νόμου 4337/2015. Θεωρούμε ότι πρόθεση τόσο του υπουργείου όσο και της Γ.Γ.Δ.Ε., δεν είναι η επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τέτοια μεγάλα πρόστιμα.

Είναι άμεση ανάγκη λοιπόν να αποφασισθεί, τόσο για το 2014 όσο και για το 2015 (αν δεν υπάρχει η βούληση για ετήσια υποβολή και με εύλογο όριο υποβολής το ύψος των 300 ευρώ) οι συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014, να υποβληθούν μέχρι 31/12/2015 και να υπάρχει περιθώριο δυο μηνών για διόρθωση (δηλώσεων φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α.) τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων χωρίς επιβαρύνσεις.

Για το 2015, θεωρούμε ότι θα πρέπει η οριστική υποβολή να είναι 1 μήνα πριν την λήξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2015.

Τα παραπάνω θέματα (ΜΥΦ, τροποποιητικές Φ.Ε.) επιβαρύνονται με τις συμπληρωματικές αγροτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις που έχει αναρτήσει ο O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τον Σεπτέμβριο του 2015 και αφορούν το φορολογικό έτος 2014.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. όπως κάνει πάντα, προσπαθεί για την καλύτερη λύση του θέματος τόσο για τον κλάδο, όσο και για το δημόσιο συμφέρον.

 

Μετά τιμής,

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Ι. Αβραάμ

Καμπάνης Βασίλειος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr