Προς

τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Τρύφωνα Αλεξιάδη

την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα Κατερίνα Σαββαΐδου

Διεύθυνση Δ/14 - ΦΠΑ

Αθήνα,  22  Οκτωβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 152

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και λοιπών υποχρεώσεων μετάταξης καθεστώτος ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το 3ο τρίμηνο του 2015, λήγει μέσα στο τέλος του μήνα. Επί μέρες λόγω αλλαγής του εντύπου ΦΠΑ η αντίστοιχη εφαρμογή του TAXISnet ήταν εκτός λειτουργίας. Τελικά τέθηκε σε λειτουργία χθες και θα υπάρξουν καθυστερήσεις και από τις μηχανογραφικές εταιρίες για την διασύνδεση των προγραμμάτων τους με την Γ.Γ.Π.Σ. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι δεκαήμερη παράταση στην υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ είναι απαραίτητη.

Επίσης, όσον αφορά την μετάταξη των επιχειρήσεων εκπαίδευσης, έχουν ανακοινωθεί με δελτία τύπου τόσο οι παρατάσεις της ένταξης ημερομηνίας δήλωσης μετάταξης, όσο και η παράταση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης. Είναι άμεση ανάγκη να ανακαθοριστούν οι ημερομηνίες και να εκδοθούν οι αντίστοιχες ΠΟΛ διότι οι υπόχρεοι κινδυνεύουν με πρόστιμα.

 

 

Μετά τιμής,

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Πανίδης Ι. Αβραάμ

Καμπάνης Βασίλειος

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr