Εκτύπωση

Αθήνα, 21.01.08  
Δελτίο Τύπου,  016/2008
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων καυσίμων Β' εξαμήνου 2007.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ενεργειών του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε σχετικό αίτημα πολλών Συναδέλφων Πανελλαδικά,  η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων των καυσίμων για το Β' εξάμηνο 2007 που έληγε στις 20 Ιανουαρίου 2008, παρατείνεται έως τις 20 Μαρτίου 2008.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                         Πατέλης Γ. Νικόλαος