Ημερίδα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΠ:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζοντας την παράδοση επιτυχημένων προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης σε θέματα αιχμής για την οικονομία, οργανώνει ημερίδα διάρκειας 5 ωρών, σχετικά με τα βασικά σημεία προσοχής στη σύνταξη των πρώτων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΕΛΠ (χρήση 2015) και την πρόσφατη Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ.

Ειδικότερα, η ημερίδα θα καλύψει τα εξής θέματα:

  1. Βασικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΕΛΠ.
  2. Βασικές έννοιες και αρχές επιμέτρησης – επεξηγηματικά παραδείγματα

α)     κόστος κτήσης / αποσβέσιμο κόστος

β)     απομείωση και αναστροφή

γ)     εύλογες αξίες

  1. Προσαρμογές στο σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. για:

α)     την ασφαλή εφαρμογή των ΕΛΠ και τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

β)     την παρακολούθηση των διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης

  1. Πρώτη εφαρμογή:

α)     διευκολύνσεις – ελάχιστες υποχρεώσεις

β)     πλήρης αναδρομική προσαρμογή

γ)     παρεχόμενες δυνατότητες λογιστικής εξυγίανσης ισολογισμού

Επιστημονικός Υπεύθυνος      : Αν. Καθηγητής ΟΠΑ Κωνσταντίνος Καραμάνης

Ημερομηνία ημερίδας               : Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015, 9.30-14.30

Χώρος διοργάνωσης                  : Ξενοδοχείο Radisson Blu (Park), Λ. Αλεξάνδρας 10, 106 82, Αθήνα.

Εισηγητές

  • Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αν. Καθηγητής Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Παναγιώτης Βρουστούρης, Ορκωτός Λογιστής

Που απευθύνεται – Στόχος σεμιναρίου

Το αντικείμενο της ημερίδας έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες επιμόρφωσης στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών, φοροτεχνικών-λογιστών, ελεγκτών, καθώς και νομικών και δικηγόρων που ειδικεύονται στο λογιστικό και φορολογικό δίκαιο.

Μετά τις παρουσιάσεις θα ακολουθήσει συζήτηση και υποβολή ερωτήσεων. Έχει ληφθεί μέριμνα οι παρουσιάσεις να είναι σύντομες και περιεκτικές, ώστε να υπάρξει χρόνος για να απαντηθούν με πληρότητα και τεκμηριωμένα όλες οι ερωτήσεις που θα υποβληθούν.

Βεβαίωση παρακολούθησης: Χορηγείται «Βεβαίωση Παρακολούθησης» σε όσους συμμετέχουν στην ημερίδα

Αιτήσεις: Υποβολή και ηλεκτρονικά μέχρι 5/11/2015 στο mail petros@rc.aueb.gr. Θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.

Κόστος συμμετοχής: Το κόστος συμμετοχής είναι 120,00 ευρώ ανά άτομο. Για συμμετοχή άνω των τριών ατόμων ανά εταιρεία, χορηγείται έκπτωση 20%.

 

Αρ. Λογαρ: E.T.E. 110/470577-70      IBAN:GR18 0110 1100 0000 1104 7057 770

Δικαιούχος: Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Ο.Π.Α.

 

Επικοινωνία: κα Φλέσσουρα, κα Λυκούρη 210-82.03.912, 915

Υπεύθυνος του ΚΕΚ/ΟΠΑ

Πέτρος Καλκάνης

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.