Invalid API key or channel ID. ΠΟΛ.1267/21-12-2015: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. | Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ΄ Κ.Φ.Α.Σ.

Αθήνα, 21/12/2015
ΠΟΛ. 1267

ΘEMA: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31.12.2013).

2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014), ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014), ΠΟΛ. 1201/4.9.2014 (ΦΕΚ 2533 Β΄/23.9.2014), ΠΟΛ. 1207/18.9.2014 (ΦΕΚ 2604 Β΄/30.9.2014), ΠΟΛ.1017/15.1.2015 (ΦΕΚ  222 Β΄/17.2.2015), ΠΟΛ. 1053/27.2.2015 (ΦΕΚ 376 Β΄/18.3.2015), ΠΟΛ.  1092/17.4.2015  (ΦΕΚ  780Β’/4.5.2015),ΠΟΛ.1206/15.9.2015 (ΦΕΚ 2215 Β’/15.10.2015) και ΠΟΛ.1240/29.10.2015 (ΦΕΚ Β’  2358/03.11.2015) και ΠΟΛ.1254/26.11.2015 (ΦΕΚ Β’ 2640/08.12.2015)

3. Την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (ΦΕΚ Β’ 2294/22.10.2015) για τον ορισμό Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, δεδομένων των πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής, του όγκου εργασίας που απαιτεί η υποχρέωση αυτή, σε συνδυασμό με τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και το γεγονός ότι η υποχρέωση αυτή δε συνδέεται με την καταβολή φόρου.

5. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄), ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄), ΠΟΛ. 1201/4.9.2014 (ΦΕΚ 2533 Β΄), ΠΟΛ. 1207/18.9.2014(ΦΕΚ 2604 Β΄), ΠΟΛ.1017/15.1.2015 (ΦΕΚ  222 Β΄), ΠΟΛ. 1053/27.2.2015(ΦΕΚ 376 Β΄),  ΠΟΛ.  1092/17.4.2015 (ΦΕΚ  80Β’/4.5.2015),ΠΟΛ.1206/15.9.2015 (ΦΕΚ 2215 Β’/15.10.2015) ΠΟΛ.1240/29.10.2015 (ΦΕΚ Β’ 2358/03.11.2015) και ΠΟΛ.1254/26.11.2015 (ΦΕΚ Β’ 2640/08.12.2015), ως ακολούθως:

1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι και 29/01/2016.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης

 Διαβάστε το πρωτότυπο εδώ

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr