Προς

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Τρύφωνα Αλεξιάδη

Κοινοποίηση:

Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κο Ιωάννη Μπάκα


Αθήνα,  28 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 3Θέμα:  «Εκκρεμότητες στις οποίες πρέπει να δοθούν λύσεις μέχρι το τέλος του χρόνου»


Κύριε Υπουργέ,

Τον τελευταίο καιρό ακούμε για «νομοθετικές ρυθμίσεις που θα κατατεθούν εντός των ημερών» και το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κρίνει ότι οι παρακάτω, προτεινόμενες, ρυθμίσεις είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν πριν το τέλος του έτους 2015 καθώς αφορούν μια σειρά  θέματα που προβληματίζουν τον Κλάδο για λογαριασμό των φορολογούμενων που αφορούν.


1.     ΜΥΦ

Ακόμη μια χρονιά ο Κλάδος μας κάνει γιορτές στα γραφεία όχι στέλνοντας ευχές αλλά προσπαθώντας να τακτοποιήσει τα «ατακτοποίητα» στις περιβόητες ΜΥΦ που έγιναν γόρδιος δεσμός για τον Κλάδο που απαιτεί να δοθεί λύση σε Πολιτικό επίπεδο.

Η υποβολή τους λήγει στις 31/12 με τις διορθώσεις να λήγουν σε λιγότερο από μήνα και μάλιστα μόνο για τους  προμηθευτές. Στο θέμα αυτό πρέπει να δοθεί μια μόνιμη λύση και η μόνη εφικτή είναι αυτή: υποβολή τόσο των τροποποιητικών ΜΥΦ όσο και των δηλώσεων Ε1 & Ε3 που θα απαιτηθούν χωρίς τα πρόστιμα του άρθ. 54 του  Ν.4174/2013, εφόσον δεν μπορούν να καταργηθούν όπως λέγεται για το 2014, γεγονός που μπορεί να διορθωθεί μόνο με νομοθετική ρύθμιση.

Επίσης ο χρόνος διόρθωσης πρέπει να ισχύσει για όλα τα αντικείμενα (έσοδα, έξοδα, πελατών, προμηθευτών, κλπ) και να είναι διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών.


2.     Φορολογική κατοικία ενάρξεων κατοίκων αλλοδαπής στην  Ελλάδα

Πριν τις γιορτές η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μαζί με τις Ενώσεις από την νησιωτική Ελλάδα, κατόπιν κοινής επιστολής τους, συναντήθηκε με εκπροσώπους σας και έθεσε το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει (που απαιτεί αποσαφήνιση) με τον τόπο της φορολογικής κατοικίας και της φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος φυσικών προσώπων (κυρίως αλλοδαπών) που κάνουν έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα.

Η διαδικασία η οποία ακολουθείται μέχρι σήμερα θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στο θέμα του τόπου φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος των εν λόγω φορολογουμένων και αυτό αποθαρρύνει την κάθε μορφή επένδυσης και ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα που αποτελεί αυτή την περίοδο τον στυλοβάτη της Ελληνικής Οικονομίας.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και χρήζει επίσης άμεσης νομοθετικής ρύθμισης καθόσον φάνηκε ότι στην συνάντηση έγινε κατανοητό το πρόβλημα προτάθηκε τρόπος επίλυσης  και περιμένουμε ενέργειες σας.


3.     Ε9

Το Ε9 έχει αντικαταστήσει το εθνικό κτηματολόγιο και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση  του νέου περιουσιολογίου που ετοιμάζεται. Όλο αυτό το βάρος της καταχώρησης & διόρθωσης των στοιχείων τα τελευταία χρόνια έχει πέσει στον Κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών που ξόδεψαν χρόνο και χρήμα για να ανταποκριθούν μέσα στα πλαίσια του εφικτού και των συνεχών αλλαγών και συμπληρωματικών στοιχείων που ζητούσε η Διοίκηση, παλεύοντας με την άγνοια των φορολογουμένων σε βασικά νομικά θέματα.

Πάγια θέση μας - που έχει εκφραστεί κατ' επανάληψη με κάθε τρόπο και μέσο - είναι ότι το Ε9 πρέπει να παραμένει ΜΟΝΙΜΑ «ανοιχτό» ώστε να διορθώνονται τα στοιχεία των ακινήτων και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ να μην υπάρχουν τα πρόστιμα της εκπρόθεσμης τροποποιητικής του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 που συχνά αποτελούν τροχοπέδη για την συμπλήρωση ή διόρθωση στοιχείων από την πλευρά των φορολογούμενων.

4.     ΙΜΕ-ΕΠΕ

Αυτή την στιγμή όλες οι επιχειρήσεις των Ι.Μ.Ε. ΕΠΕ είναι κυριολεκτικά στον «αέρα». Μετά την καθυστερημένη εγκύκλιο (10ο 2015) για τον τρόπο προσδιορισμού αποτελεσμάτων και φορολόγησης των ΙΜΕ ΕΠΕ, με κλεισμένο ήδη το φορολογικό έτος 2014 (έχουν υποβληθεί, δηλώσεις, καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, δηλώσεις  ΦΠΑ  για τους εταίρους στα προσωπικά τους ΑΦΜ αλλά και στο ΑΦΜ της Ι.Μ.Ε.) αλλά και την συνέχιση έως σήμερα του ίδιου τρόπου διαχείρισης καθώς η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη προσδιόριζε διαφορετικό «status» από ότι η ερμηνευτική (πλήρη αντιδιαστολή θεωρίας και πράξης), χωρίς καμία ουσία φορολογική και πρόθεση φοροδιαφυγής.

Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα που χρειάζεται άμεση νομοθετική παρέμβαση μέσω τροποποίησης στις, μεταβατικές διατάξεις του Ν.4172/2013 η με νέα ερμηνευτική διάταξη, ώστε να χαρακτηρισθεί ο πιο πάνω χειρισμός όχι ως διανομή μερίσματος  αλλά ως έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω του ότι τα ΦΔΧ των εταίρων χρησιμοποιούνται τόσο από την ΙΜΕ-ΕΠΕ όσο και από τα φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες τουλάχιστον μέχρι 27/1/2022 (Ν.3887/2010).

5.     Ε.Λ.Π.

Μετά την μεγάλη «συζήτηση» που έχει ανοίξει σχετικά με την προαιρετική εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για ένα χρόνο με τις «διαρροές» που διαβάζουμε στο διαδίκτυο και τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί  θα πρέπει να δοθεί μια λύση ώστε να ξέρει ο Κλάδος πως μπορεί να κλείσει το φορολογικό έτος και με ποιους κανόνες.

Σε κάθε περίπτωση η πρώτη εφαρμογή τους ,όποτε εφαρμοσθούν, δεν  πρέπει να επισύρει κανενός είδους ποινή.


6.     Μετατάξεις Αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς.

Με έγγραφο της Ένωσης μας από την Καρδίτσα η ένταξη ή όχι ενός αγρότη στο κανονικό καθεστώς κρίνεται σύμφωνα με την είτε λόγω τζίρου (άνω των 15.000,00€) είτε λόγω ενιαίας επιδότησης (άνω των 5.000,00€) το προηγούμενο διαχειριστικό έτος. Η μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, ή από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς, γίνεται εντός του 1ου 10ήμερου του κάθε έτους. Τα δικαιώματα για το έτος 2015 βρίσκονται σε προσωρινή ανάρτηση. Οι όποιες ενστάσεις  θα κατατεθούν μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2016, ενώ το περιθώριο εκδίκασης των ενστάσεων είναι ένας μήνας από το τέλος της προθεσμίας υποβολής.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, η οριστικοποίηση των δικαιωμάτων θα γίνει τουλάχιστον στα τέλη του Φεβρουαρίου 2016. Άρα η προθεσμία μετάταξης για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να μεταφερθεί στις 30 μέρες μετά το πέρας της οριστικοποίησης των δικαιωμάτων τους. Βέβαια πάγια είναι η θέση μας ότι και το 10ημερο όλων των μεταβολών  πρέπει να επανέλθει στις 30 ημέρες γενικότερα.

7.     Επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ που αναρτήθηκαν μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 διαπιστώθηκε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε κατάθεση επιδότησης στο λογαριασμό των δικαιούχων αγροτών με την αιτιολογία «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑΣ» μετά την ημερομηνία υποβολής  των φορολογικών δηλώσεων.

Αυτό συνεπάγεται ότι ΟΛΟΙ οι δικαιούχοι πρέπει να προβούν σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πάντα φυσικά με πρόστιμο (!!!), εφόσον γίνεται μετά το πέρας της λήξης του χρόνου υποβολής της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων (ΠΟΛ.1116/2015). Άλλο ένα θέμα που θέλει νομοθετική  διόρθωση σχετικά με τον χρόνο φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων.


Τα παραπάνω είναι μόνον τα άμεσα που κρίνουμε ότι πρέπει να διορθωθούν μέσα από πληθώρα θεμάτων που ταλανίζουν τον Κλάδο και η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. υποχρεούται να επανέλθει στο άμεσο μέλλον  αγωνιζόμενη όπως μέχρι σήμερα, αλλά και στο μέλλον, για τα απλά και αυτονόητα που αντιμετωπίζουν οι Συνάδελφοι καθημερινά στην πράξη και ξεφεύγουν από τον σχεδιασμό για την είσπραξη των φόρων.Μετά τιμής,

Για το Δ.Σ.Ο Πρόεδρος


Ο Γενικός ΓραμματέαςΚαμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr