Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2016

Δεύτερο Δελτίο Τύπου για το Ασφαλιστικό

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κατανοώντας την ανάγκη ευρέων μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό σύστημα με στόχο να γίνει πλήρως ανταποδοτικό ως προς τις καταβαλλόμενες εισφορές και τις λαμβανόμενες συντάξεις, πρώτη επεσήμανε με δελτίο τύπου ως απαράδεκτες τις υπερβολικές αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., αναμένοντας το τελικό νομοσχέδιο που θα προκύψει από την διαβούλευση και από τους θεσμούς, συνεχίζει την προσπάθεια της για ενημέρωση των εμπλεκομένων Φορέων, της Πολιτικής Ηγεσίας, συμβάλλοντας στην δημιουργία παραγωγικού διαλόγου σχετικά με το προσχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό, καταθέτει δημόσια τους κάτωθι προβληματισμούς και απόψεις της:

1.- Η λογική να συνδεθεί το ύψος των εισφορών με τα καθαρά κέρδη θεωρούμε πως δεν είναι λάθος. Δεν είμαστε αντίθετοι στην επί πλέον οικονομική συμβολή των επαγγελματιών του Κλάδου με υψηλά δηλωμένα εισοδήματα εφόσον είναι αναγκαία για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας φορέα (του Ο.Α.Ε.Ε.), όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η ετήσια προς τα πάνω επιβάρυνση να υπερβαίνει την ανώτατη σήμερα υποχρεωτική ασφαλιστική κλάση. (Η οποία ήδη είναι υψηλή). Θεωρούμε ότι έτσι όπως έχει σχεδιαστεί το νέο σύστημα θα δημιουργήσει μη βιώσιμες επιχειρήσεις με ταυτόχρονη αύξηση της φοροδιαφυγής, των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, αύξηση της ανεργίας και μεταφορά αρκετών επιχειρήσεων σε διπλανές χώρες με ότι αυτό συνεπάγεται για την Εθνική οικονομία, διότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες εισφορές.

2.- Παράλληλα καταθέτουμε τον προβληματισμό μας για τα κενά που συνοδεύουν την έννοια των «καθαρών μηνιαίων φορολογητέων κερδών του προηγούμενου έτους» καθώς απαιτείται διευκρίνιση εάν:

2.α. Τα φορολογητέα κέρδη θα είναι προ φόρου ή μετά την αφαίρεση του (χωρίς ίσως την προκαταβολή);

2.β. Τα φορολογητέα κέρδη θα προσδιορίζονται από τα δηλωθέντα ή και από τα ετήσια τεκμήρια του φορολογουμένου που σε όλες τις περιπτώσεις που συμβαίνει είναι μεγαλύτερα;

2.γ. Πώς θα προσδιορίζεται το καθαρό φορολογητέο εισόδημα όταν κάποιος είναι μέλος σε πολλές προσωπικές εταιρίες;

2.δ. Τι θα ισχύσει για τα κέρδη από συμμετοχή σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, εισόδημα που είναι διαφορετικής πηγής; Θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές ή όχι και αν ναι επί ποιου ποσού και ποιοι;

2.ε. Στο προσχέδιο νόμου προβλέπεται να καταβάλλουμε για ασφαλιστικές εισφορές ποσοστό, 26,95% επι των φορολογητέων κερδών. Το ποσοστό αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 20.000 € (περίπου) μπορεί να αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές έως και 3,5 φορές χωρίς καμία ανάλογη αύξηση της σύνταξης. Θεωρείται αυτό ανταποδοτικό και δίκαιο;

2.στ. Τι γίνεται όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει και εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες από τον ιδιωτικό η τον ευρύτερο δημόσιο τομέα; Θα υπολογίζονται αφαιρετικά εκείνες οι εισφορές ή θα αθροίζεται το εισόδημα για τον υπολογισμό της ανώτερης κλίμακας.

2.ζ. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημα της χρήσης για να υπολογισθεί το φορολογητέο κέρδος ή από την επόμενη χρονιά;

2.η. Αν σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους προσδιορισθεί διαφορετικό φορολογητέο εισόδημα αυτό θα έχει ασφαλιστικές εισφορές ή όχι;

2.θ. Σήμερα η ανώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ αντιστοιχεί (βάσει του προσχεδίου) σε ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000,00€ περίπου. Έχει μπει στον κόπο να υπολογίσει κάποιος στο αρμόδιο Υπουργείο ποιο είναι το διαθέσιμο εισόδημα αυτού του αυτοαπασχολούμενου επιχειρηματία μετά από φόρο, φορολογικές επιβαρύνσεις, προκαταβολές φόρου και ασφάλιστρα καταλήγει μικρότερο από εισόδημα ανειδίκευτου εργάτη;

2.ι. Προβλημάτισε κάποιον το όριο (κατώφλι) της φτώχειας που σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (ανακοίνωση 7ο 2015) διαμορφώθηκε σε ετήσιο εισόδημα 8.879 ευρώ για άγαμο και σε 17.270 ευρώ για τετραμελή οικογένεια, σύμφωνα με την έρευνα του 2014;

Ας πάρουμε για παράδειγμα το εισόδημα των 20.000€ που αντιστοιχούν σε μηνιαίο 1.667 € προ φόρου και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς υπολογίζουμε ότι με εργασία – εάν υπάρχει – θεωρείται ένα πολύ ικανοποιητικό για την σημερινή συγκυρία εισόδημα ;

(α) 1.667,00€ - 26,95% εισφορές (449,26€) = 1.217,74 €

(θεωρούμε ότι το εισόδημα των 20.000 € υπήρχε και τον προηγ. χρόνο)

(β) 1.217,74 € - 26% φόρο (317,13€) = 901,13 €

(Ο φόρος αφαιρείται δεύτερος για λόγους αποφορολόγησης των εισφορών)

(γ) 901,13 € - το 1/12 του τέλους επιτηδεύματος (650€/12=54,17€) = 846,96€

(δ) 1.217,74 € - 0,7% εισφορά αλληλεγγύης (8,52€) => διαθέσιμο 838,44€

(ε) να υπολογίσουμε και προκαταβολή 75% (έστω και μόνο για την πρώτη χρονιά) = 237,85 => διαθέσιμο 600,59€, λίγο περισσότερο από έναν ανειδίκευτο εργάτη χωρίς όμως προϋπηρεσία ή επίδομα γάμου ή ακόμη χειρότερα και πτυχίου.

Δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα για 20.000 € είναι το 36,03% του φορολογητέου (προ ασφαλίστρων και φόρων)

Δεν θα παραθέσουμε αλλά παραδείγματα διότι έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, μετά το πρώτο παράδειγμα μας, από έγκριτους συνάδελφους, αναλυτικότατοι πίνακες με τις επιβαρύνσεις και τις ελαφρύνσεις ανά κατηγορία εισοδήματος.

Άλλα θέματα που μας απασχολούν επί του συγκεκριμένου προσχεδίου νόμου και τολμούμε να συμπεράνουμε ότι:

-  Εάν πρόθεση του συντάκτη του προσχεδίου ή και της Κυβέρνησης είναι η εξόντωση των μικροεπαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων και η «άλωση» της πίτας από ξένα ή ημεδαπά επιχειρηματικά συμφέροντα αυτή θα επιτευχθεί χωρίς καμία άλλη προσπάθεια.

-  Αν στόχος είναι η συντήρηση του ασφαλιστικού με γνώμονα «το μη χείρον βέλτιστο» τότε η Κυβέρνηση θα αποτύχει και στα δύο καθώς αυξάνοντας την ανεργία (ναι ανεργία έχουμε και όταν κλείνουν οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες) δεν αυξάνονται ούτε τα έσοδα από φόρους, ούτε από ασφαλιστικές εισφορές

-  Θεωρούμε ότι όταν δημιουργείται ο προβληματισμός στους πολίτες «πληρωμή υπέρμετρων υποχρεώσεων ή επιβίωση» θα υπερισχύει αυτονόητα το δεύτερο.

Γνωρίζουμε ότι για τα πολύ χαμηλά κέρδη προκύπτει ελάφρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες με το νέο σύστημα ασφάλισης και πάντα με την προϋπόθεση ότι δεν θα θεωρηθούν τα «τεκμήρια» ως φορολογητέο εισόδημα για τον υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών. Όμως ταυτόχρονα θα υπάρξει τεράστια επιβάρυνση για όσους βγάζουν περισσότερα κέρδη. Οι συνολικές επιβαρύνσεις πλέον θα είναι πολύ μεγάλες και ουσιαστικά θα στραγγαλίσουν τους επιχειρηματίες που προσπαθούν να επιβιώσουν κάτω από αντίξοες συνθήκες εδώ και χρόνια.

To Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. καλεί τα μέλη συλλόγους να ενισχύσουν όλες τις κατά τόπους κινητοποιήσεις που θα αποφασίσει το τριτοβάθμιο όργανο που συμμετέχει δηλαδή της ΓΣΕΒΕΕ αλλά και άλλων Φορέων Επιστημονικών ή Συνδικαλιστικών, ώστε να υπάρξει μήνυμα ισχυρής αντίδρασης του Κλάδου.


Το γραφείο τύπου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr