Άρθρο του Φοροτεχνικού, Γιώργου Δ. Χριστόπουλου 
(Μέλους - Εκπροσώπου Τύπου του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
και Γενικού Γραμματέα της Ε.Φ.Ε.Ε.Α., Πρώην καθηγητή ΤΕΙ)

Χρηστικό βοήθημα για την υποβολή των
βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2015.

- των βεβαιώσεων αποδοχών, και συντάξεων,

- των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα,

- των εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr