Ένωση λογιστών φοροτεχνικών Ελευθέρων επαγγελματιών Νομού Ζακύνθου

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ζάκυνθο το Σάββατο & Κυριακή στις 23  και 24 Ιανουαρίου του 2016.

Άμεση ενημέρωση για τη Νομοθεσία και για όλες τις αλλαγές που προκύπτουν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Καθώς και θέματα Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων   από τον ΚΦΕ  Ν. 4172/2013 όπως ισχύει με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις, αποφάσεις και εγκυκλίους. Παραδείγματα – χρηστικοί πίνακες- ασκήσεις.

Απευθύνεται σε : Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

Συνολική διάρκεια: 12 ώρες.

Χώρος Υλοποίησης : Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου

Χρόνος Υλοποιήσεις : Σάββατο 10:00 π.μ-16:00 μ.μ &Κυριακή 10:00 π.μ-16:00 μ.μ

Θεματικές ενότητες σεμιναρίου

Εισηγητής   Κώστας Νιφορόπουλος:

Εισηγητής   Γιώργος Χριστόπουλος:

1. «Ορισμοί » που βοηθούν  στην κατανόηση των Ε.Λ.Π .

2. «Κατηγοριοποίηση»  των Οντοτήτων.

3. Το «Σχέδιο Λογαριασμών».

4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Ε.Λ.Π

5. « Πολύ μικρή » οντότητα  με απλογραφικά βιβλία.

6. « Πολύ μικρή» οντότητα  με διπλογραφικά βιβλία.

7. Σύνδεση κονδυλίων μεταξύ Οικονομικών Καταστάσεων κατά Ε.Λ.Π και κατά Ε.Γ.Λ.Σ

8. Κανόνες Επιμέτρησης ( Αποτίμησης)

9. Πρώτη εφαρμογή ( Μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ στα Ε.Λ.Π )

Και επίσης Ερωτήσεις – Απαντήσεις σε θέματα Φορολογίας Αγροτών.

 

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι λογιστές-φοροτεχνικοί  για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

-    Οι λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις για κάθε κατηγορία οντότητας με τη βοήθεια χρηστικού πίνακα.

-    Τι περιλαμβάνει.  Τι σημαίνει ότι θα  παρακολουθεί τόσο τη λογιστική αξία όσο και τη φορολογική βάση.

-     Απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα. Ποιες οντότητες εντάσσονται στο απλογραφικό και ποιες στο διπλογραφικό

-    Τι θα περιέχουν τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία), πώς και που τηρούνται, πότε θα ενημερώνονται, για πόσο χρόνο θα φυλάσσονται,.
Πως θα αναλύονται τα έσοδα και έξοδα στο βιβλίο εσόδων εξόδων και ποια μορφή μπορεί να έχει το βιβλίο.

-  Tι θα ισχύει για την απογραφή των αποθεμάτων 31-12-2015:

-    Πως θα κάνουν απογραφή 31-12-2015 τα πρατήρια υγρών καυσίμων και εφεξής.

-    Τι κάνουμε με το προηγούμενο ενιαίο λογιστικό σχέδιο

-    Τι περιλαμβάνουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε κατηγορίας οντοτήτων.

-    Πως θα είναι η κατάσταση αποτελεσμάτων στις πολύ μικρές οντότητες που θα υπογράφουν για όλες ανεξαιρέτως οι Λ/Φ.

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr