ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος μας, με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση των Μελών, σας καλεί να παρακολουθήσετε  το σεμινάριο που διοργανώνει στις 30/01/2016 ημέρα Σάββατο, στο ξενοδοχείο ELISSO. Ώρα προσέλευσης 09:45 π.μ, διάρκεια 10:00-15:00, με θέμα:

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ»

Εισηγητής: Παπαδημητρίου Θ. Γεώργιος, Πρόεδρος Σ.E.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Νομού Καρδίτσας) και Γενικός Γραμματέας ΓΕΟ.Φ.ΙΝ. (Γεωργικο-Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο )

Θεματολογία  σεμιναρίου:

·   Μ.Υ.Φ. Αγροτών ειδικού και κανονικού καθεστώτος

·   Ένταξη - αποχώρηση από το κανονικό καθεστώς

·   Μητρώο παγίων – αποσβέσεις

·   Νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος

·   Εργόσημα - Αυτοτιμολόγηση

·   Συντελεστές ΦΠΑ αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών

·   Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος

·   Διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες του κανονικού καθεστώτος

·   Επιδοτήσεις - Ενισχύσεις – Αποζημιώσεις

Δωρεάν για ενήμερα μέλη της Ε.Φ.Ε.Ε.Ξ., (τακτοποιημένο και το έτος 2015).

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                                                                 Ο Γραμματέας

Μπατζακίδου Ειρήνη                                                                                         Σαββίδης Βασίλειος


 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr