Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πρώτη ηλεκτρονική ψηφοφορία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το Ασφαλιστικό.

 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. υλοποιώντας πιλοτικά την απόφαση του Δ.Σ. στις 16/01/2016 για την ενεργοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για επείγοντα και σοβαρά θέματα που αφορούν τον Κλάδο από μια ευρύτερη βάση από την οποία εκλέχθηκε και το ίδιο - που είναι οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι – την οποία έχει κοινοποιήσει με email σε όλους τους Αντιπροσώπους των Ενώσεων-Μελών της, καθώς και στους Προέδρους των Δ.Σ. των Ενώσεων με στόχο αρχικά να έχει την γενικότερη αποδοχή η τελική απόφαση για την κινητοποίηση του Κλάδου μέσα από την καταγραφή της βούλησης των Αντιπροσώπων, όπως επίσης την σύσσωμη γνώμη των μελών των Ενώσεων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Μπορεί η συγκεκριμένη διαδικασία να μην προβλέπεται ακόμα από το καταστατικό όμως το Δ.Σ. αποφάσισε ήδη ότι, για το συγκεκριμένο θέμα, η άποψη της πλειοψηφίας θα είναι δεσμευτική και όχι μόνο συμβουλευτική.

Το θέμα του ασφαλιστικού κρίνεται ως πάρα πολύ σοβαρό για το μέλλον του ίδιου του Κλάδου καθώς ακουμπά πολλούς παραμέτρους και θεωρούμε ότι η συμμετοχή των εκλεγμένων Συναδέλφων στην διαμόρφωση της στάσης της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. καθίσταται απαραίτητη.

Οι δράσεις-αποφάσεις που καλούνται οι Αντιπρόσωποι να απαντήσουν είναι οι παρακάτω:

1. Συμφωνείτε στο να προτείνουμε στα μέλη των Ενώσεων μας την μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων σαν μέτρο πίεσης για το Ασφαλιστικό μέχρι την ψήφισή του;

2. Για ποιο διάστημα προτείνετε την μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων;

3. Προτείνετε για τις 4 του Φεβρουαρίου που είναι η απεργία να παραμείνουν κλειστά τα γραφεία;

και επίσης:

4. Να προτείνουν άλλες δράσεις ή προτάσεις για το εν λόγω θέμα.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πρώτη ηλεκτρονική ψηφοφορία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το Ασφαλιστικό

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. υλοποιώντας πιλοτικά την απόφαση του Δ.Σ. στις 16/01/2016 για την ενεργοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για επείγοντα και σοβαρά θέματα που αφορούν τον Κλάδο από μια ευρύτερη βάση από την οποία εκλέχθηκε και το ίδιο - που είναι οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι – την οποία έχει κοινοποιήσει με email σε όλους τους Αντιπροσώπους των Ενώσεων-Μελών της, καθώς και στους Προέδρους των Δ.Σ. των Ενώσεων με στόχο αρχικά να έχει την γενικότερη αποδοχή η τελική απόφαση για την κινητοποίηση του Κλάδου μέσα από την καταγραφή της βούλησης των Αντιπροσώπων, όπως επίσης την σύσσωμη γνώμη των μελών των Ενώσεων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Μπορεί η συγκεκριμένη διαδικασία να μην προβλέπεται ακόμα από το καταστατικό όμως το Δ.Σ. αποφάσισε ήδη ότι, για το συγκεκριμένο θέμα, η άποψη της πλειοψηφίας θα είναι δεσμευτική και όχι μόνο συμβουλευτική.

Το θέμα του ασφαλιστικού κρίνεται ως πάρα πολύ σοβαρό για το μέλλον του ίδιου του Κλάδου καθώς ακουμπά πολλούς παραμέτρους και θεωρούμε ότι η συμμετοχή των εκλεγμένων Συναδέλφων στην διαμόρφωση της στάσης της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. καθίσταται απαραίτητη.

Οι δράσεις-αποφάσεις που καλούνται να απαντήσουν είναι οι παρακάτω:

1. Συμφωνείτε στο να προτείνουμε στα μέλη των Ενώσεων μας την μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων σαν μέτρο πίεσης για το Ασφαλιστικό μέχρι την ψήφισή του;

2. Για ποιο διάστημα προτείνετε την μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων;

3. Προτείνετε για τις 4 του Φεβρουαρίου που είναι η απεργία να παραμείνουν κλειστά τα γραφεία;

και επίσης:

4. Να προτείνουν άλλες δράσεις ή προτάσεις για το εν λόγω θέμα.


Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας
Καμπάνης Βασίλειος Σταυρουλάκης Κων/νος
ο Α’ Αντιπρόεδρος ο Β’ Αντιπρόεδρος
Μουζάκης Αντώνιος Πάτσιας Χρήστος
ο Οικονομ. Επόπτης η Αν. Γεν. Γραμματέας
Καρκαντός Γεώργιος Τσιώρα Ανδρομάχη
ο Εφ. Δημ. Σχέσεων τα Μέλη
Χριστόπουλος Γεώργιος Πανίδης Αβραάμ
Πατέλης Νικόλαος
Γρηγορίου Θωμάς
Σιδερίδης Αστέριος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr