Όπως σας είναι γνωστό η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εκπροσώπησε τον Κλάδο των Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών - Φοροτεχνικών  στην συνάντηση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με τους Επιστημονικούς και Συνδικαλιστικούς Φορείς των Ελευθέρων Επαγγελματιών που πραγματοποιήθηκε στις 29/07/09 με διπλό σκοπό, δηλαδή αφ' ενός την ενημέρωσή τους για τις λεπτομέρειες του προγράμματος επιδότησης των Ελευθέρων Επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται με την μορφή ατομικής επιχείρησης μέσα από το Ε.Σ.Π.Α. και αφ' ετέρου την ανταλλαγή απόψεων μαζί τους.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του Κλάδου μας που απαιτεί συνεχή ανανέωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των αναγκαίων προγραμμάτων με σκοπό την «κάλυψη» των αναγκών κυρίως του δημοσίου (Taxisnet , Ikanet) έγινε μεγάλη προσπάθεια μέχρι σήμερα ώστε να διαμορφωθεί ένα «ιδιαίτερο» πλαίσιο επιχορήγησης στο οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν οι ατομικές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό και των οποίων οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες του ποσού που προέβλεπε σαν maximum επιδοτούμενο κόστος η πρόταση που μας παρουσιάσθηκε.

Η έγγραφη πρόταση μας που συνοδευόταν και από την κοστολογική μελέτη, που μας ζητήθηκε,  αποσκοπούσε στα εξής:

1.- Την αποδοχή των αυξημένων αναγκών που έχουν, ιδιαίτερα, οι ατομικές επιχειρήσεις των Συναδέλφων Λογιστών - Φοροτεχνικών που απασχολούν μόνιμο προσωπικό ώστε να μπορούν να θεωρηθούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και να υπαχθούν στο «μεγάλο» Ε.Σ.Π.Α. διεκδικώντας τα αυξημένα (α) ποσοστά επιδότησης (65% επιχορήγηση, με εξαίρεση τους νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης που είναι 55%) και (β) ύψους επένδυσης (από 20.000 € - 200.000 €). Αυτό φυσικά προϋποθέτει ότι οι Συνάδελφοι θα ήθελαν να υλοποιήσουν μια μεγαλύτερη επένδυση από αυτή που θα προσδιορίζει το πρόγραμμα για τις ατομικές επιχειρήσεις των Ελευθέρων Επαγγελματιών με όλες τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του προγράμματος για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

2.- Την αποδοχή σαν μόνης δυνατότητας διαχωρισμού των ατομικών επιχειρήσεων σε δύο υπο-κατηγορίες αυτή που μπορεί να γίνει σύμφωνα με το νέα Κ.Α.Δ..

Δηλαδή την αναγνώριση σαν επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και όχι υπηρεσιών Ελευθέριου Επαγγέλματος όσων έχουν δηλώσει στο Μητρώο (έστω και με πρόσφατη μεταβολή εφόσον το επιθυμούν) σαν Κ.Α.Δ. της κύριας δραστηριότητας τον 1ο εκ των δύο ακολούθων Κ.Α.Δ.:

69.20.23.01

Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων

69.20.23.02

Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία

 

Συνάδελφοι,

Όλοι γνωρίζουμε ότι ακόμη και η μικρότερη αλλαγή Κυβερνητικών - και μάλιστα δημοσιοποιημένων  -  αποφάσεων είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση.

Εντούτοις η προσπάθεια που έγινε αυτές τις ημέρες από την πλευρά μας με υπομονή και επιμονή αλλά κυρίως με μεθοδική τεκμηρίωση του αιτήματός μας, μας επιτρέπει να αισθανόμαστε ικανοποίηση καθώς πιστεύουμε ότι ανταποκριθήκαμε πλήρως στις υποχρεώσεις της θέσης ευθύνης που μας ανατέθηκε πριν από 2,5 χρόνια στα πλαίσια της δράσης του Δ.Σ.  για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας για όλους τους Συναδέλφους, Μέλη ή μη Μέλη, ακόμη, της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. .

Η υλοποίηση της πρότασής μας θα αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση της ιδιαίτερης συμβολής του Κλάδου μας στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει μικρό δείγμα των δυνατοτήτων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. , του μόνου Δευτεροβάθμιου Συνδικαλιστικού Οργάνου του Κλάδου των Φοροτεχνικών - Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Σας πληροφορούμε επίσης ότι - σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από υπηρεσιακούς παράγοντες - το δεύτερο πρόγραμμα επιδότησης μέσω Ε.Σ.Π.Α. για τις ατομικές επιχειρήσεις θα προκηρυχθεί  την 1η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

 

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

νίδης  Αβραάμ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr