Προς
το Ο.Ε.Ε.
Τμήμα Μητρώου Επαγγελματικών Αδειών - Ταυτοτήτων Λογιστή – Φοροτεχνικού

Αθήνα,  8 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 026

Θέμα:  «Τήρηση βιβλίων Αγροτών από ΕΑΣ»

Από το 2015 έχουμε καταγγελίες ή διαμαρτυρίες Συναδέλφων από όλη την Ελλάδα λόγω της "επέκτασης" των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην τήρηση Λογιστικών Βιβλίων και συμπλήρωση - υποβολή δηλώσεων για τα Μέλη τους και όχι μόνον σε τιμές μάλιστα κάτω του κόστους ενός προστίμου διαβλέποντας ίσως πρώτιστα στην εξυπηρέτηση με φθηνό κόστος των μελών των διοικήσεών τους.

Εδώ και χρόνια οι πλειοψηφία των εργαζόμενων στα λογιστήρια των Αγροτικών Ενώσεων τηρούσαν βιβλία και υπέβαλλαν δηλώσεις άλλοτε νόμιμα και άλλοτε παράνομα.

Με την ισχύουσα νομοθεσία το φαινόμενο μειώθηκε σταδιακά μέχρι το 2015 που η υποχρεωτική ένταξη της πλειοψηφίας των Αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και στην τήρηση απλοποιημένων βιβλίων δημιούργησε την έξαρση του φαινομένου που λαμβάνει μορφή χιονοστιβάδας με καταχωρήσεις ακόμη και στον τοπικό τύπο.

Θέλουμε επομένως να έχουμε επίσημη ενημέρωση από το ΟΕΕ για τα εξής:

1.- Υπάρχει αυτή την στιγμή κάποιος Αγροτικός Συνεταιρισμός με ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ;

2.- Έχουν κατατεθεί αιτήσεις που εξετάζονται ή απορρίφθηκαν και πόσες είναι αυτές;

3.- Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας εάν ένας Αγροτικός Συνεταιρισμός απασχολεί εργαζόμενο που είναι κάτοχος Επαγγελματικής Ταυτότητας έστω Α'  Τάξης  (π.χ. στο λογιστήριό του) έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος όπως άλλες νομικές μορφές (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ);

4.- Παρακαλούμε ενημερώστε μας σε κάθε περίπτωση από τον συνδυασμό ποιων διατάξεων επιτρέπεται ή όχι προς το παρόν.

Θα θέλαμε επίσης να μας ενημερώσετε για τις αναγκαίες ενέργειές σας σε περίπτωση ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ τήρησης βιβλίων και υποβολής δηλώσεων από κάποιους Συνεταιρισμούς εφόσον η λειτουργία "τμημάτων λογιστικής παρακολούθησης" βιβλίων τρίτων είναι γεγονός και μάλιστα εκδίδουν και Τιμολόγια Π.Υ. για τις υπηρεσίες τους αυτές.

 

Η λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών διέπεται από τους νόμους: Ν.2810/2000: Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (όπως ισχύει μετά τους Ν.4015/2011 και Ν.4277/2014)


 


Η Απάντηση του Ο.Ε.Ε:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213- 2141800 TELEFAX. 213-2141874

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΗΛ.213 2141810

Προς

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: Φ/2/1786

Θέμα: Τήρηση Βιβλίων Αγροτών από ΕΑΣ

Σχετικά με την από 8/3/2016 επιστολή σας που αναφέρεται στην τήρηση βιβλίων αγροτών από ΕΑΣ, σας γνωρίζουμε ότι:

  1. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας δεν έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών σε Αγροτικό Συνεταιρισμό.
  2. Είχε κατατεθεί μία μόνο αίτηση από τον Αγροτικό Δενδροκομικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Α..., στον οποίο δεν εγκρίθηκε η χορήγηση της σχετικής αδείας.
  3. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στις 25/9/2014 επανήλθε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την υπ' αρ. Φ/1/12238/25-9-2014 επιστολή του, ζητώντας να γνωστοποιηθεί στις Διοικήσεις των Αγροτικών Συνεταιρισμών ότι δεν είναι σύννομη ενέργεια η τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς και η διεκπεραίωση άλλων λογιστικών εργασιών προς τους αγρότες μέλη τους.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β.Κόλλιας

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr