Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ηλεκτρονικές πληρωμές και προμήθειες τραπεζών»

Η θέση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το θέμα των POS και των προμηθειών που χρεώνονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως επιβεβαιώθηκε και αποφασίσθηκε και στο διευρυμένο συμβούλιο της 11/3/2016 είναι η εξής:

Ότι αν θεσμοθετηθεί η υποχρεωτικότητα στην γενική χρήση πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές αυτή πρέπει να γίνει με ταυτόχρονη επιδότηση προμήθειας, συντήρησης τερματικών μηχανών POS, μηδενικό κόστος συναλλαγών για ηλεκτρονική τραπεζική και καθιέρωση ενός ακατάσχετου λογαριασμού, χωρίς έξοδα παρακράτησης ανά επιχείρηση, ο οποίος θα σχετίζεται αποκλειστικά με τη χρήση τερματικού μηχανήματος POS και ηλεκτρονικών συναλλαγών εφόσον πάντα καταστεί υποχρεωτική η χρήση τους.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. πέρα από την πάγια θέση της στο θέμα, έχει ζητήσει και προσφορές από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την περίπτωση που οι συνάδελφοι θέλουν να προμηθευτούν από τώρα και θα υπάρξει σχετικός πίνακας με τις προσφορές.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας
Καμπάνης Βασίλειος Σταυρουλάκης Κων/νος
ο Α’ Αντιπρόεδρος ο Β’ Αντιπρόεδρος
Μουζάκης Αντώνιος Πάτσιας Χρήστος
ο Οικονομ. Επόπτης η Αν. Γεν. Γραμματέας
Καρκαντός Γεώργιος Τσιώρα Ανδρομάχη
ο Εφ. Δημ. Σχέσεων τα Μέλη
Χριστόπουλος Γεώργιος Πανίδης Αβραάμ
Πατέλης Νικόλαος
Γρηγορίου Θωμάς
Σιδερίδης Αστέριος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.