Μετά από το έγγραφο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και την απάντηση του Ο.Ε.Ε, σας κοινοποιούμε έγγραφο της Ε.Φ.Ε.Ε. Ξάνθης (17/03/2016 Αρ.Πρωτ.17) προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης σχετικά με το θέμα της τήρησης βιβλίων αγροτών από ΕΑΣ:

Κύριε Προϊστάμενε, κατόπιν καταγγελιών από λογιστές ανά την Ελλάδα για το θέμα της τήρησης βιβλίων αγροτών από ΕΑΣ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, (Π.Ο.Φ.Ε.Ε), ζήτησε από το  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, επίσημη ενημέρωση για το εάν έχουν δικαίωμα τήρησης βιβλίων αγροτών.


Επισυνάπτουμε το ερώτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και την απάντηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο, από τα οποία προκύπτει ότι δεν είναι σύννομη η ενέργεια τήρησης λογιστικών βιβλίων, καθώς και η διεκπεραίωση άλλων λογιστικών εργασιών προς τους αγρότες μέλη τους.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας νόμιμες ενέργειες, ώστε να εκλείψει το φαινόμενο του αθέμιτου ανταγωνισμού και της εκτέλεσης  άλλων  εργασιών  που δεν συνάδουν με το αντικείμενο που είναι δηλωμένο στο μητρώο της  Δ.Ο.Υ. (ΚΑΔ) και μάλιστα χωρίς άδεια από τον αντίστοιχο φορέα.

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr