Αθήνα,  24 Μαρτίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα:  «Αποτελέσματα της 1ης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας Αντιπροσώπων και Προέδρων Ενώσεων-Μελών αναφορικά με την αποχή από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων»


Επικυρώθηκε και υιοθετήθηκε, στις 11 Μαρτίου, στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά την διαδικασία η πλειοψηφούσα πρόταση βάσει του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των Αντιπροσώπων και των Προέδρων των Ενώσεων-Μελών, που έγινε στο τέλος Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου.

Στην ψηφοφορία που αποτελούσε την 1η πρόσκληση για κατάθεση και καταγραφή της γνώμης  αλλά και των αντίστοιχων προτάσεων των ερωτηθέντων στην κεντρική πρόταση του Προεδρείου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για «αποχή από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων ως μέτρο πίεσης για το νέο προτεινόμενο ασφαλιστικό» υπήρξε μεγάλη συμμετοχή.

Συγκεκριμένα σε ποσοστά:

Από τους Αντιπροσώπους ανταποκρίθηκε το 72,8% ενώ από τους Προέδρους των Ενώσεων-Mελών το 73,8%.

Από αυτούς συμφώνησαν  στην πρόταση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας για αποχή από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων από τους Αντιπροσώπους το 90,37%, και από τους Προέδρους το 96,77%, ενώ από τις διαφορετικές επιλογές ως προς την διάρκεια της αποχής προκρίθηκε αυτή να είναι κυλιόμενη με ανανέωση ανά εβδομάδα με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (Αντιπρόσωποι: 60,43%, Πρόεδροι: 61,29%)

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. λαμβάνοντας υπ’όψη την γνώμη των Αντιπροσώπων και των Ενώσεων της και έχοντας εκφράσει την ανησυχία του για το θέμα του νέου ασφαλιστικού και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στον κλάδο μας και στο σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών και μικρομεσαίων, αποφάσισε στη συνεδρίαση της 11 Μαρτίου 2016 τα εξής:

α. Tην κυλιόμενη αποχή από την σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων όλων των φορολογουμένων από το άνοιγμα του συστήματος υποβολής των δηλώσεων του Taxis με μέριμνα εξαίρεσης κάποιων ειδικών περιπτώσεων.

β. Να πραγματοποιηθούν παραστάσεις διαμαρτυρίας σε όλες τις Δ Ο Υ της χώρας την μέρα που θα ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στο Τaxis.

Με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τάσσεται, με την καταγεγραμμένη πλέον σύμφωνη γνώμη των Μελών της, στο πλευρό του υπόλοιπου Κλάδου αλλά και του Οικονομικού Επιμελητηρίου ως εποπτικού φορέα  για θέματα του Κλάδου μας και συνεχίζει να δίνει το παρόν στις διαβουλεύσεις των Επαγγελματικών και Επιστημονικών Φορέων με την Κυβέρνηση σε μια προσπάθεια για την απόσυρση ή την ουσιαστική τροποποίηση, μέσα από διαβούλευση, του αναγκαίου νέου  ασφαλιστικού.το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας
Καμπάνης Βασίλειος Σταυρουλάκης Κων/νος
ο Α’ Αντιπρόεδρος ο Β’ Αντιπρόεδρος
Μουζάκης Αντώνιος Πάτσιας Χρήστος
ο Οικονομ. Επόπτης η Αν. Γεν. Γραμματέας
Καρκαντός Γεώργιος Τσιώρα Ανδρομάχη
ο Εφ. Δημ. Σχέσεων τα Μέλη
Χριστόπουλος Γεώργιος Πανίδης Αβραάμ
Πατέλης Νικόλαος
Γρηγορίου Θωμάς
Σιδερίδης Αστέριος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.