Προς τα Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα : Έκδοση Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας και τον ορισμό των μελών της  αναφορικά με την υποβολή προτάσεων για την πιστοποίηση των Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων.

 

Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα μας κοινοποιήθηκε η Υ.Α. 1082860/777/006Α/ 27-08-2009 (η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα μας) για  την συγκρότηση και τον ορισμό μελών Ομάδας Εργασίας σχετικά με την υποβολή προτάσεων για την πιστοποίηση των Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων.

Απόφαση με την μορφή pdf

@font-face { font-family: "Tahoma"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }

 

 

Καθώς το έργο της πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/10/2009 και σύντομα θα γίνει η πρώτη συνεδρίασή της παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τις δικές προτάσεις - σε σχέση με το σχέδιο πρότασης της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. που ήδη σας κοινοποιήσαμε - το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Ι. Αβραάμ                                                     Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr