Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 17/9/2009 , η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας που συγκρότησε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, στις 27/8, με στόχο την σύνταξη της αναγκαίας εισηγητικής έκθεσης για την Πιστοποίηση των Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. και την Ομοσπονδία μας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Πανίδης Αβραάμ.

Η πρώτη συνεδρίαση ήταν κυρίως ενημερωτική και ο χρόνος αναλώθηκε κυρίως στην ενημέρωση των μελών της (11μελής εκ των οποίων εννέα Προϊστάμενοι του Υπουργείου, ένας εκπρόσωπος του Ο.Ε.Ε. και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) από τον συντονιστή της Ομάδας Εργασίας, κο Γαραντωνάκη Ιωάννη, Προϊστάμενο της Δνσης Ελέγχου και, κυρίως, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κο Πανίδη Αβραάμ ιδιαίτερα ως προς το  περιεχόμενο του όρου «πιστοποίηση». Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν όλοι και εξέφρασαν την γνώμη τους για το αντικείμενο και τους στόχους της Ομάδας Εργασίας. Από τις τοποθετήσεις όλων φάνηκε ότι αντιμετωπίζουν θετικά την προοπτική της πιστοποίησης των Λογιστικών - Φοροτεχνικών, όμως τέθηκαν, εύλογα, ερωτήματα στα οποία θα δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις και επεξηγήσεις κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων.

Ως βάση συζήτησης χρησιμοποιήθηκαν οι προτάσεις και οι θέσεις της Ομοσπονδίας μας, τόσο ως προς την αναγκαιότητα όσο και ως προς τον τρόπο πιστοποίησης των Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων. Επειδή η ημερομηνία διενέργειας των Εθνικών Εκλογών είναι πολύ κοντά, συμφωνήθηκε ομόφωνα η επόμενη συνεδρίαση να γίνει αμέσως μετά.

Η άποψή μας ότι η δημιουργηθείσα Ομάδα Εργασίας θα συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της και μετά τις Εκλογές, με την ίδια ή διαφορετική σύνθεση, προέρχεται από την ήδη εκφρασθείσα άποψη των δύο μεγαλύτερων Κομμάτων ότι η πιστοποίηση των Λογιστικών - Γραφείων είναι αναγκαία καθώς θα βοηθήσει ουσιαστικά στην προσπάθεια του Ελληνικού Δημοσίου για την μείωση της φοροδιαφυγής.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης Ι. Αβραάμ                                                     Πατέλης Γ. Νικόλαος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr