Εκτύπωση

@font-face { font-family: "Monotype Corsiva"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }ol { margin-bottom: 0cm; }ul { margin-bottom: 0cm; }

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Μετά από αρχαιρεσίες που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Λογιστών Επαρχίας Καλύμνου, στις 24/9/2006  η σύνθεση των οργάνων που προέκυψε είναι η κάτωθι:

 

A. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μουσελλής  Γεωρ. Εμμανουήλ     Πρόεδρος  Δ.Σ

 

Καρδούλιας Σ. Ιωάννης                Αντιπρόεδρος

 

Πελεκάνος Ι. Νικόλαος                    Ταμίας

 

Πουλλά  Ε. Βακίνα                           Γραμματέας

 

Τσουνιάς  Α. Ιωάννης          Μέλος - Υπ. Δημ. Σχέσεων

 

 

Β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ( Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)


Μουσελλής  Γεωρ. Εμμανουήλ

 

Φιλίτση Α. Θεμελίνα

 

Κορφιάς Σ. Ελευθέριος

 

 

Γ.  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κακιάς  Σ. Γεώργιος

 

Φιλίππου  Ν. Ελένη

 

Κλήμης  Γ. Μιχαήλ  

 

 

Ο   Πρόεδρος  του  Δ.Σ..                                                           Η   Γραμματέας  του  Δ.Σ..

 

Εμμανουήλ. Γεωρ. Μουσελλής                                                                Πουλλά   Ε. Βακίνα