Εκτύπωση

@font-face { font-family: "Tahoma"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }p.MsoBodyTextIndent3, li.MsoBodyTextIndent3, div.MsoBodyTextIndent3 { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 36pt; font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: black; }div.Section1 { page: Section1; }

Αθήνα: Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Δόθηκε  παράταση για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων  και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Π.Δ 186/92, η οποία έληγε στις 30/9/2009, μέχρι  την 19η Ιανουαρίου ηεμβρίου 2008 2010.

ΤΟ Υπουργείο Οικονομικών ικανοποίησε το αίτημα της ΠΟΦΕΕ το οποίο κατατέθηκε στις 11/9/2009.

 

 

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

 

Πανίδης  Αβραάμ                                                       Πατέλης Γ. Νικόλαος