Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., αναμένεται να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση, με την οποία παρατείνονται οι Γ.Σ. των Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., 2 μήνες μετά την λήξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων των Ν.Π. η οποία λήγει στις 30/6/2016.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr