Απαντήσεις Γ.Γ.Δ.Ε. σε επιστολές-ερωτήματα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.1. (σχετ.) Ανάγκη επαναφοράς της ρύθμισης των 100 δόσεων

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το κέιμενο2. Χρόνος απόκτησης κερδών (μερισμάτων) προσωπικών εταιριών και κοινοπραξιών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το κέιμενο

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr