Προς

την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

Αθήνα,  3 Ιουνίου 2016

Αρ. Πρωτ. Εξερχ. 054

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν για τα τεκμαρτά έσοδα και έξοδα από ιδιόχρηση ακινήτων πρέπει προς τεκμηρίωση να διενεργείται λογιστική εγγραφή τόσο στα απλογραφικά όσο και στα διπλογραφικά βιβλία.

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 

 

 

 ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

ο Οικονομ. Επόπτης

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Καρκαντός Γεώργιος

Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ


Πατέλης Νικόλαος


Γρηγορίου Θωμάς


Σιδερίδης Αστέριος

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr