Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα:  «Δεύτερη συνάντηση της ΠΟΦΕΕ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στις 9 Ιουνίου»

 

Επαναλήφθηκε και χθες η δεύτερη προγραμματισμένη συνάντηση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σε συνέχεια της προηγούμενης (Πέμπτη 2 Ιουνίου), στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή, με στόχο να εξετάζονται άμεσα τα όποια προβλήματα προκύπτουν ή και ζητήματα που εκκρεμούν, ιδίως στην περίοδο των δηλώσεων και όχι μόνο. (Παρέστησαν: ο Πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Βασίλης Καμπάνης, ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. Δημήτρης Τσαμόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Κώστας Σταυρουλάκης και ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και Γενικός Γραμματέας της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. Γιώργος Χριστόπουλος).

Με προγραμματισμό και συντονισμό των γραφείων, του Υπουργού και του Γ.Γ.Δ.Ε. παρέστησαν αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη καθώς και ο σύμβουλος του Υπουργού επί θεμάτων που αφορούν τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς όπως και ο Διευθυντής του γραφείου του Γ.Γ.Δ.Ε..

Αντικείμενο της συζήτησης στην συνάντηση αυτή ήταν κατά κύριο λόγο τα επείγοντα θέματα που είχαν τεθεί από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην προηγούμενη συνάντηση.

Ειδικότερα:

1.    Στο θέμα της κατάργησης του προστίμου της εκπρόθεσμής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας  εισοδήματος αλλά και πληροφοριακών στοιχείων (εάν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη αρχική), έχει δώσει εντολή ο Υπουργός και ο Γ.Γ.Δ.Ε. και αυτή τη στιγμή εξετάζεται από τις υπηρεσίες εάν και πως μπορεί αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό θέμα, δηλαδή με νομοθετική ρύθμιση ή με σχετική απόφαση.

2.    Όσον αφορά το θέμα που προέκυψε με τις εκπρόθεσμες δηλώσεις στις 5 και 6/9/2015 για τις οποίες υπήρχε άτυπη ανακοίνωση για παράταση στο συγκεκριμένο διάστημα επίσης εξετάζεται η αποφυγή επιβολής των προστίμων.

3.    Για τα νομικά πρόσωπα για τα οποία η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζήτησε να ισχύσει η προθεσμία 15/7 ή 20/7/2016, για τον λόγο ότι δεν δημιουργείται στην ουσία  δημοσιονομικό θέμα και με δεδομένο ότι άνοιξε το σύστημα, συζητήθηκαν τα προβλήματα που ήδη παρουσιάσθηκαν στην έναρξη, τα οποία επικεντρώνονται και στην εναρμόνιση των  μηχανογραφικών εταιριών λόγω της πρώτης εφαρμογής των  θεμάτων από τα Ε.Λ.Π..

4.    Επίσης για το κρίσιμο πρόβλημα των δηλώσεων που αφορούν τις Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες (Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.) το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση ώστε να καταλήξουν οι υπηρεσίες σε λύση στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

5.    Η συζήτηση στην συνέχεια στράφηκε στο θέμα των ημερών που αφορά χιλιάδες αγρότες και συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών. Πρόκειται για την δωρεάν παραχώρηση αγροτεμαχίων από συγγενείς οι οποίοι δεν είναι αγρότες (συνταξιούχοι, μισθωτοί, κλπ.) και σύμφωνα με την ρητή διατύπωση του νόμου, δεν φορολογείται η παραχώρηση αυτή. Επίκειται η ορθή ερμηνεία της διάταξης κατά την οποία ο παραχωρών ιδιοκτήτης, δεν είναι αναγκαίο να συνεχίζει την αγροτική δραστηριότητα, αρκεί να είναι συγγενής πρώτου βαθμού με τον ασκούντα την αγροτική δραστηριότητα προς τον οποίο γίνεται η δωρεάν παραχώρηση.

6.    Το πρόβλημα με τα ανείσπρακτα ενοίκια λόγω της αποχής των δικηγόρων συζητήθηκε ότι μπορεί να αντιμετωπίζεται και με απλή αγωγή για την οποία δεν απαιτείται άδεια από τον δικηγορικό σύλλογο.

7.    Εξετάστηκε επίσης η φορολογική αντιμετώπιση της ιδιόχρησης ακινήτων από νομικά πρόσωπα και από φυσικά που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ποια επιφάνεια υπολογίζεται με το ποσοστό 3% όταν κάνουν ιδιόχρηση τμήματος ακινήτου), καθόσον αντιμετωπίζεται διαφορετικά στα φυσικά πρόσωπα σε σχέση με τα νομικά, καθώς και αν απαιτούνται εγγραφές στα βιβλία σε σύνδεση και με το ερώτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε προς την ΕΛΤΕ.

8.    Όσον αφορά την ένταξη ή όχι ενός αγρότη στο κανονικό καθεστώς με βάση το τζίρο (άνω των 15.000,00€) είτε λόγω ενιαίας επιδότησης (άνω των 5.000,00€) η οποία μετατράπηκε πλέον  σε «βασική και πράσινη» το προηγούμενο διαχειριστικό έτος, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει ειδικότερη ερμηνευτική διευκρίνιση το συντομότερο δυνατόν.

9.    Στα θέματα επίσης που εξετάστηκαν ήταν το πρόβλημα με τις βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, και όχι μόνο, οι οποίες αφορούν τις αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις για τις οποίες η φορολογική αντιμετώπιση εξακολουθεί να είναι δυσχερής, διότι οι επίσημες  βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που αφορούν το έτος αναφοράς, αλλά μόνο αυτά τα οποία εισπράχθηκαν μέσα στο ημερολογιακό έτος. Τονίσθηκε η ανάγκη να αλλάξει στο άμεσο μέλλον ο τρόπος αναγνώρισης των αγροτικών επιδοτήσεων με την είσπραξη και όχι βάσει του έτους αναφοράς διότι ο όγκος των τροποιητικών δηλώσεων που απαιτούνται είναι τεράστιος και επιβαρύνει δημοσιονομικά και τον κλάδο και την φορολογική διοίκηση. Στο δια ταύτα όσο αφορά την φετινή χρονιά  συζητήθηκε να λυθεί το ζήτημα μετά και από άμεση συνεννόηση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάθε περίπτωση στα πλαίσια της ΠΟΛ.1116/2015 οι αγροτικές επιχορηγήσεις ενισχύσεις αναγνωρίζονται μέχρι σήμερα με το έτος αναφοράς με όποιο θεμιτό μέσο και να προκύπτει αυτό.

10. Στην σειρά των θεμάτων ήταν και το ζήτημα της δυνατότητας καταχώρησης και δεύτερου e-mail σε όλες τις επιχειρήσεις τόσο κατά την έναρξη όσο και μετέπειτα, ένα για την επιχείρηση και ένα για τον Λογιστή-Φοροτεχνικό, ζήτημα το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών κατασχέσεων και αποφυγής προβλημάτων νομικής φύσης (κίνδυνος από μη ενημέρωση προσωπικά των φορολογουμένων με ενδεχόμενο την εφαρμογή του μέτρου των κατασχέσεων)

11. Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των συμφωνητικών και της ανάγκης να ενσωματωθούν όλων των ειδών  τα συμφωνητικά , ακόμη και τα εργολαβικά ,και να μην χρειάζεται  να γίνεται διπλή υποβολή καταστάσεων και από τους δυο συμβαλλόμενους αλλά μία υποβολή και να αρκεί η αποδοχή από τον αντισυμβαλλόμενο, όπως συμβαίνει στα μισθωτήρια.

12. Στο θέμα της εφαρμογής των μισθωτηρίων για το πρόβλημα που παρατηρείται ιδιαίτερα όταν είναι πολλοί συνιδιοκτήτες, έγινε συζήτηση με την ανάγκη της επανεξέτασης του ζητήματος λόγω θεμάτων νομικής φύσεως που υπάρχουν όπως τόνισαν τα στελέχη της Γ.Γ.Δ.Ε .

13. Δεν έλειψαν από τα συζητηθέντα θέματα και άλλα σοβαρά ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της αναστροφής και καταχώρισης στο Ε3 των προσωρινών λογιστικών και των διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης και τα θέματα που προκύπτουν με τον πίνακα Κ του Ε3  αλλά και την μεταφορά του στον έντυπο Ν τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα. Πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσει τι ποσό καταχωρείται  και σε ποιον κωδικό, για τα συγκεκριμένα θέματα, για να υπάρξει σωστή λειτουργία της υποβολής των δηλώσεων. Υπήρξε δέσμευση για άμεση λύση για το που θα καταχωρούνται ώστε να λειτουργεί η αφαίρεση.

14. Σχετικά με την δεσμευτική προθεσμία των 10 ημερών που προβλέπει ο νόμος για όλες τις μεταβολές και την ανάγκη να μεταφερθεί στην παλιά προθεσμία των 30 ημερών από κάθε μεταβολή και αυτή μάλιστα να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά.

15. Τέθηκε επίσης το θέμα της αποσαφήνισης, σχετικά με το ποσό του ΦΠΑ των επισφαλών απαιτήσεων το οποίο εφόσον εχει αποδοθεί στο δημόσιο και συμπεριληφθεί στα λογιστικά αρχεία συμπεριλαμβάνεται στην πρόβλεψη της επισφάλειας σύμφωνα με τον συνδυασμό ΠΟΛ.1056/2-3-15 & ΠΟΛ.1113/2-6-2015, αλλά δεν προκύπτει ευθέως από τις διατάξεις με αποτέλεσμα την δημιουργία ελεγκτικών προβλημάτων.

16. Η συζήτηση έκλεισε με θέματα που ακόμη και κατά την διάρκεια αυτής, έστειλαν οι Ενώσεις Χανίων και Κέρκυρας σχετικά με την λειτουργία του Ε3, του εντύπου Ν, των αναδρομικών μικροποσών, των σωμάτων ασφαλείας και όχι μόνο, καθώς και το ζήτημα της αδυναμίας καταχώρησης των ενοικίων (πρώτη σελίδα).

 

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

http://pofee.gr/images/logo-blue.gif

 

 

 

 

 

 

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

 

 

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

 

 

ο Οικονομ. Επόπτης

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Καρκαντός Γεώργιος

Τσιώρα Ανδρομάχη

 

 

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Γρηγορίου Θωμάς

 

Σιδερίδης Αστέριος


 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr