Προς

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη

 

Κοινοποίηση:

Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή

 

Αθήνα,  23 Ιουνίου 2016

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 059

 

Θέμα:  «Αίτημα παράτασης υποβολής φορολογικών δηλώσεων»

 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι ενόψει της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την υποβολή των δηλώσεων, ότι ρεαλιστική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων είναι η 20η Ιουλίου ενώ για τα Φυσικά Πρόσωπα μέλη προσωπικών Εταιριών με απλογραφικά βιβλία η 25η Ιουλίου 2016.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει άλλο αίτημα για παράταση εκτός και αν παρουσιαστεί πρόβλημα στο σύστημα υποβολής.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 

 

 

 

 

 

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

 

 

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

 

 

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Χριστόπουλος Γεώργιος

Τσιώρα Ανδρομάχη

 

 

 

τα Μέλη

 

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Γρηγορίου Θωμάς

 

Σιδερίδης Αστέριος


 

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.