Εκτύπωση

 

Προς
Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Κοινοποίηση:
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη

Αθήνα,  27 Ιουλίου 2016

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 062

Θέμα:  «Αίτημα δυνατότητας υποβολής ΜΥΦ έτους 2015 και σε ετήσια βάση»

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1240/2015, παρατάθηκε η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών και συναλλαγών (ΜΥΦ) για το έτος 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016, με δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων μέχρι 30 Νοεμβρίου 2016.

Στο Δελτίο Τύπου της ΓΓΔΕ της 25/04/2016, αναφέρεται ότι η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων από το ημερολογιακό έτος 2016 και μετά θα γίνεται σε ετήσια βάση (εννοώντας προφανώς με ενιαίο ετήσιο αρχείο).

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι δεν δημιουργείται ιδιαίτερο ελεγκτικό ζήτημα και πρέπει να δοθεί η δυνατότητα υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και του έτους 2015 σε ετήσια βάση με ένα ενιαίο ετήσιο αρχείο, εκτός από την δυνατότητα - που υπάρχει ήδη - υποβολής σε ετήσια, τριμηνιαία ή μηνιαία βάση για όλους τους υπόχρεους, όπως προβλέπεται για τις ΜΥΦ του έτους 2016 από το Δελτίο Τύπου.

Πρέπει να τονίσουμε βέβαια ότι από την ΠΟΛ 1051/2016, όπως είναι διατυπωμένη, δεν προκύπτει ενιαίο ετήσιο αρχείο υποβολής από το έτος 2016 και μετά, δεν τροποποιείται δηλαδή το χρονικό διάστημα καταχώρησης των αρχείων (τρίμηνο, μήνας, έτος).

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

 

 

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

 

 

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Χριστόπουλος Γεώργιος

Τσιώρα Ανδρομάχη

 

 

 

τα Μέλη

 

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Γρηγορίου Θωμάς

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης